Drukāt

Pašvaldības līdzfinansējums pieslēgumu izbūvei izlietots

.

Pucees iela 2 800Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" šā gada pirmajā pusē noslēgusi 15 līgumus ar mājokļu īpašniekiem par līdzfinansējuma piešķiršanu pieslēguma izbūvei pašvaldības centralizētajiem ūdens un kanalizācijas tīkliem.
 
2020. gada budžetā šim mērķim bija paredzēti 20 000 eiro. Jāpiebilst, ka trīs gadu laikā, kopš pašvaldība piedāvā šādu iespēju, līdzfinansējuma iespēju izmantojuši 56 mājokļu īpašnieku un kopā tam ir iztērēti 73 000 eiro. Aicinām sekot līdzi informācijai par līdzfinansējuma saņemšanas iespējām 2021. gadā.
 
Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese