Drukāt

Ēdināšanas un pārtikas produktu ražošanas uzņēmumu ievērībai!

.

virtuve-unsplashAtgādinām, ka īpašumos, kuros tiek veikta ar pārtikas nozari saistīta uzņēmējdarbība – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana, pārtikas produktu ražošana – iekšējā kanalizācijas sistēmā obligāti jāierīko tauku uztvērēji. To paredz saistošie noteikumi Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Carnikavas novadā.

Tauki un eļļas, kas rodas ar pārtikas nozari saistīto uzņēmumu darbības procesā, ieplūstot kanalizācijas sistēmā, piesārņo kanalizācijas cauruļvadus, kā arī nogulsnējas tīklos un kontrolakās, izveidojot aizsērējumus. Carnikavas novadā kanalizācijas sistēmu savākto notekūdeņu attīrīšanai tiek izmantotas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kur tehnoloģijas pamatā ir bioloģiskie procesi.

Notekūdeņos ar paaugstinātu tauku un eļļas saturu baktērijas un mikroorganismi, kas nodrošina notekūdeņu attīrīšanu, iet bojā. Tāpēc regulāri jāveic uzstādīto tauku uztvērēju apkope un tīrīšana, kā arī taukvielu utilizācija. Tiks veiktas pārbaudes, un, konstatējot, ka uzstādītais tauku uztvērējs nav tīrīts, taukvielas nav utilizētas, tiks uzskatīts, ka minētais aizsargmehānisms nedarbojas, un par saistošo noteikumu neievērošanu var tikt uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība.

Carnikavas Komunālserviss

Attēlam ir ilustratīva nozīme. Mike Petrucci, Unsplash

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums