Drukāt

Savākt aiz sava suņa, pastaigā suni vest pavadā

.

Brugis suniCarnikavas novada jauno atpūtas un pastaigu infrastruktūru – Carnikavas promenādi uz jūru, šovasar izbūvēto bruģēto celiņu uz Gaujas kreisā krasta aizsargdambja, kā arī citus novada ciemu celiņus, skvērus un ielas aktīvi izmanto arī iedzīvotāji, kas pastaigājas ar saviem suņiem. Aicinām četrkājaino draugu īpašniekus godprātīgi savākt sava suņa ekskrementus!
 
Apdzīvotā vietā – suņa īpašnieka pienākums
 
Pamestie suņa izkārnījumi ir nepatīkami celiņu un ielu lietotājiem, tiek apskādēti gājēju apavi un braucamrīki, un šādi netīrumi raisa nepatiku pret suņu īpašniekiem.
 
Ministru kabineta noteikumu Nr.266 "Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai" paredz, ka mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir pienākums apdzīvotu vietu teritorijā savākt sava mājas dzīvnieka ekskrementus. Noteikumu prasību izpildi kontrolē pašvaldības policija.
 
Rūpējoties par bērnu un citu līdzcilvēku drošību
 
Atgādinām arī, ka Carnikavas novada domes "Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Carnikavas novadā" nosaka, ka ir aizliegts atrasties ar suni, kurš ir bez pavadas, un bīstamu suni, kurš ir bez pavadas un uzpurņa publiskā vietā visā Carnikavas novada administratīvajā teritorijā.
 
Tāpat aizliegts atrasties ar suni Carnikavas parka zaļajā zonā, bērnu spēļu laukumos un izglītības iestāžu teritorijās, kā arī citās publiskās vietās, kur tas ir aizliegts ar aizlieguma zīmi. Minētais nosacījums nav attiecināms uz gadījumiem, kad darbības saistītas ar dzīvnieku paraugdemonstrējumiem vai izstādēm.
 
Ar Mājas dzīvniekiem aizliegts apmeklēt iestādes, veikalus, izglītības iestādes, kapsētu, stadionu, kā arī sabiedriskos pasākumus, izņemot gadījumus, kad tas ir īpaši paredzēts vai atļauts.
 
Par saistošo noteikumu pārkāpumu piemēro administratīvo atbildību:
- izsakot brīdinājumu vai uzliekot naudas sodu fiziskām personām no 4 līdz 80 naudas soda vienībām,
- uzliekot naudas sodu no juridiskām personām 6 līdz 100 naudas soda vienībām.
 
Atgādinām arī visiem dzīvnieku īpašniekiem, ka no 2016. gada saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.391 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība" suņa īpašniekam jānodrošina, lai sunim tiktu ievadīta mikroshēma (mikročips) un tas tiktu reģistrēts datu bāzē , kas ir valsts vienotās informācijas sistēmas "Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma" sastāvdaļa. Šo noteikumu neievērošanas gadījumā ir paredzēta administratīvā atbildība.
 
Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese