Drukāt

ŪPS verifikācijas termiņš atkal tiek atlikts uz trim mēnešiem pēc ārkārtējās situācijas beigām

.

udensskaititajsPašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" informē, ka ārkārtējās situācijas (ĀS) laikā līdz 6. decembrim, tāpat kā ĀS laikā pavasarī, ir atlikts  ūdens patēriņa skaitītāju (ŪPS) verifikācijas termiņš. 
 
Aprēķinos tiek ņemti vērā arī to ūdens patēriņa skaitītāju (ŪPS) rādījumi, kam verifikācijas (atkārtotas pārbaudes) termiņš bija beidzies pirms šīs vai pavasara ārkārtējās situācijas izsludināšanas un to laikā.
 
Ja ĀS netiks pagarināta, ūdens uzskaite īpašumos ar uzskaitei derīgiem skaitītājiem, verificējot esošos vai uzstādot jaunus vai atkārtoti verificētus, būs jānodrošina trīs mēnešu laikā – līdz 2021. gada 6. martam. Ja ĀS tiks vēl pagarināta, tad triju mēnešu laikā pēc ĀS jaunā termiņa beigām.
 
Skaitītāju rādījumu nodošanai un rēķinu elektroniskai saņemšanai, Komunālserviss aicina izmantot interneta vietni Bill.me. Ja vēl neesat bill.me lietotājs, uz e-pasta adresi sūtiet informāciju: vārds, uzvārds, īpašuma adrese, e-pasta tematā rakstot "Vēlos reģistrēties Bill.me".
 
Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese