Drukāt

No 2021.gada 1.janvāra palielināsies maksa par atkritumu izvešanu

.

clean RVides pakalpojumu uzņēmums SIA "Clean R" informē, ka no 2021.gada 1.janvāra Carnikavas novadā tiek noteikts jauns sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs. Kopējā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa palielināsies, jo saskaņā ar izmaiņām "Dabas resursu nodokļa likumā"* no 2021. gada 1. janvāra pieaug dabas resursu nodokļa (DRN) likme par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā "Getliņi".
 
Līdzšinējo 50 eiro vietā par vienas sadzīves atkritumu tonnas apglabāšanu būs jāmaksā 65 eiro, tādēļ, sākot no 2021. gada 1. janvāra, SIA "Clean R" paaugstinās apsaimniekošanas maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu – par viena kubikmetra nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs jāmaksā 15,81 eiro līdzšinējo 15,22 eiro vietā (ieskaitot PVN).  
 
Vienlaikus informējam, ka no 2021. gada 1. janvāra tiks mainīts tarifs arī lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanai – uz 27,83 eiro (t.sk. PVN 21%) par m3 (iepriekš 25,36 par m3).
 
Ja jums ir jautājumus saistībā ar atkritumu izvešanas pakalpojuma maksas izmaiņām u.c., lūdzam sazināties ar "Clean R" Klientu apkalpošanas centru zvanot pa tālr.: 67111001 vai rakstot uz e-pasta adresi .
 
*2020. gada 23. novembrī Saeima atbalstīja grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā, kas paredz, ka turpmākajos gados tiks pakāpeniski palielināta dabas resursu nodokļa (DRN) likme. Tās paaugstināšanās ietekmēs arī maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Izmaiņas stāsies spēkā no 2021.gada 1. janvāra. Likumā paredzēts, ka 2021. gadā dabas resursu nodokļa likme par vienas tonnas sadzīves atkritumu noglabāšanu poligonā - 65 eiro par tonnu, 2022. gadā – 80 eiro par tonnu, bet no 2023. gada 1. janvāra – 95 eiro par tonnu.
 
Atgādinām, ka atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido divas komponentes – tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, kas ietver arī DRN, un pašvaldības apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs. Ja tiek apstiprināts cits tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, atkritumu apsaimniekotājs iekļauj apstiprināto tarifu atkritumu apsaimniekošanas no ar tarifa spēkā stāšanās dienas.
 

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese