Drukāt

Ciemos sakopj ielu aizsargjoslas, Carnikavā sagatavos ielas ūdenssaimniecības projekta būvdarbiem

.

Apaugums garciems-0631 800Kā katru gadu, krūmu izzāģēšana, koku atzarošana vai zāģēšana novada privātmāju un vasarnīcu rajonos ir pastāvīgi ziemas sezonā veicamie darbi, jo, nākamajā pavasarī sakuplojot, koki un krūmi ievērojami samazina ielu pārredzamību un apdraud satiksmes drošību.
 
Par stādījumu likvidēšanu ielu aizsargjoslās Carnikavas Komunālserviss vēstulēs informēja privātmāju īpašniekus. Virknē ielu Kalngalē un Garupē apaugums jau izzāģēts, patlaban notiek darbi Garciemā – Vaļu, Roņu un Delfīnu ielā.
 
Savukārt 14. decembrī sāka atbrīvot no dzīvžogiem un krūmājiem ielas Carnikavā, kur Ūdenssaimniecības III kārtas projektā izbūvēs centralizētos tīklus.
 
Jau vēstīts, ka, īstenojot projektu, paredzēts izbūvēt sadzīves kanalizācijas tīklus L. Azarovas, Mežrožu, Vimbu, Mazajā Lašu, Līņu, Kokgaujas, Dambja, Cīrulīšu, Mazajā Gaujas, Draudzības, Rūpnieku, Viestura, Bišu, Īsajā un Jāņu ielā. Savukārt ūdensvada tīkli tiks izbūvēti L. Azarovas, Mazajā Gaujas, Draudzības, Mazajā Lašu un Ceriņu ielā.
 
Piegulošo teritoriju tīrīšana ielai piegulošajā teritorijā, kas ir pašvaldības īpašumā, nepieciešama, jo stādījumi traucēs būvdarbiem, bet ikdienā – arī satiksmes drošībai un ielu uzturēšanas darbiem. Atgādinām, ka Carnikavas novada domes saistošie noteikumi aizliedz stādīt un audzēt kokus, krūmus un citus zaļumstādījumus ielu nodalījuma joslās.
 
Lai dotu iespēju iedzīvotājiem novērtēt situāciju un, ja nepieciešams, savlaicīgi pārstādīt kādu augu vai krūmu īpašuma teritorijā, Carnikavas Komunālserviss arī minēto ielu Carnikavā iedzīvotājiem nosūtīja informatīvas vēstules.
 
Ja ir jautājumi saistībā ar aizsargjoslu kopšanu, aicinām sazināties ar Carnikavas Komunālservisa Labiekārtošanas nodaļas vadītāju Aivi Šumilu pa tālr. 29296448 darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00.
 
Atgādinām arī citiem māju un vasarnīcu īpašniekiem, ka saskaņā ar Carnikavas novada apstādījumu aizsardzības, teritorijas labiekārtošanas, kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumiem un Aizsargjoslu likumu ielas nodalījuma joslām (ceļa daļa no brauktuves malas līdz īpašuma robežai) ir jābūt brīvām no apstādījumiem, tāpēc tajās nedrīkst neko novietot vai būvēt.
 
Projekts “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” norisinās ar Eiropas Savienības fonda atbalstu. 
 
Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese