Drukāt

Slēdz dalīti vākto atkritumu punktu Mežciema ielā 12 Garciemā

.

Dalito atkritumu konteineri atjauninats07Saistībā ar vairākkārtējām iedzīvotāju sūdzībām par piesārņojumu, smakām un neestētisko izskatu, kā arī regulāriem atkritumu apsaimniekošanas pārkāpumiem - neatbilstošu atkritumu izmešanu konteineros vai izmešanu ārpus konteineriem, pieņemts lēmums no 2021. gada 4. janvāra likvidēt dalīti vākto atkritumu punktu Mežciema ielā 12 Garciemā.
 
Aicinām Garciema iedzīvotājus izmantot ērtu iespēju savā īpašumā šķirot atkritumus, lietojot "Clean R" piedāvātās šķiroto atkritumu somas! Tās par 7,26 eiro var iegādāties iegādāties veikalā "Narvesen" Stacijas ielā 2A Carnikavā vai pasūtīt somu piegādi uz mājām "Clean R" klientu centrā pa tālruni 67111001 vai rakstot uz e-pasta adresi .
 
Šķirošanas somas ir izturīgas, ilgstoši lietojamas un uz tām ir detalizēta informācija par to, ko tajās drīkst ievietot. Somas ir divu veidu: stikla iepakojumam un jauktam iepakojumam (jaukts iepakojums ir sauss, tīrs papīra, kartona, PET, plastmasas, metāla iepakojums bez ēdiena un dzēriena paliekām).
 
Somu izvešanu pieteiktajās adresēs, tāpat kā šķiroto atkritumu savākšanu publiskajos punktos, "Clean R" nodrošina bez maksas, ja īpašnieks ir noslēdzis atkritumu apsaimniekošanas līgumu ar "Clean R". Somas izvešana jāpiesaka "Clean R" klientu centrā.
 
Izvešana notiek katra mēneša otrajā un ceturtajā ceturtdienā.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese