Drukāt

ŪPS verifikācijas termiņš atlikts uz jūliju

.

udensskaititajsValstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā aprēķinos tiek ņemti vērā arī to ūdens patēriņa skaitītāju (ŪPS) rādījumi, kam verifikācijas termiņš beidzies pirms tās izsludināšanas un tās laikā. Tā kā ārkārtējā situācija pagarināta vēl līdz 2021. gada 6. aprīlim, ūdens uzskaite īpašumos ar uzskaitei derīgiem skaitītājiem, verificējot esošos vai uzstādot jaunus vai atkārtoti verificētus, būs jānodrošina trīs mēnešu laikā, tātad obligāti – no šī gada 7. jūlija.
 
Skaitītāju rādījumu nodošanai un rē­ķi­nu elektroniskai saņemšanai aicinām iz­mantot Bill.me. Ja vēl neesat Bill.me lietotājs, uz sūtiet infor­māciju: vārds, uzvārds, īpašuma adrese, e-pasta tematā norādot – "Vēlos reģistrēties Bill.me".
 
Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums