Drukāt

No maija līdz oktobrim auto novietošana stāvlaukumā Lilastē pie jūras ir par maksu

.

LIL-Mobilly-Instrukcija-600x840 mPašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" informē, ka 2021. gada vasaras sezonā maksa par auto novietošanu pašvaldībai piederošajā stāvlaukumā Ziemeļu ielā 28, Lilastē, ir tāda pati kā 2020. gadā: par pirmo un otro stundu – 1,21 eiro stundā, un tikpat liela ir arī minimālā maksa par stāvlaukuma izmantošanu. Savukārt, sākot no trešās stundas, par auto stāvēšanu jāmaksā 3 eiro stundā.
 
Maksājumu var veikt tikai bezskaidras naudas norēķinā, un šo pakalpojumu tāpat kā iepriekšējā sezonā nodrošina "Mobilly", kas piedāvā ērtu apmaksu no telefona. Stāvlaukumā izvietotas informatīvās zīmes par apmaksas kārtību. Jāpiebilst, ka maksa tiek iekasēta laikaposmā no plkst. 8.00 līdz plkst. 20.00.
 
Maksas autostāvvieta Lilastē darbosies līdz 1. oktobrim. Stāvvietas apmaksas kontroli veic Carnikavas novada pašvaldības policija.
 
No maksas par autostāvvietas izmantošanu ir atbrīvoti:
  • transportlīdzekļu īpašnieki – personas ar I un II grupas invaliditāti;
  • transportlīdzekļu īpašnieki, kuriem stāvlaukumu izmantošana nepieciešama personu ar I un II grupas invaliditāti aprūpes veikšanai;
  • daudzbērnu ģimenes, kuru dzīvesvieta deklarēta Carnikavas novadā, saņemot p/a "Carnikavas Komunālserviss" atļauju;
  • juridiskās personas, kurām stāvlaukumu izmantošana nepieciešama saimnieciskās darbības nodrošināšanai, saņemot p/a "Carnikavas Komunālserviss" atļauju.
 
Lai saņemtu atļauju, aicinām vērsties Carnikavas Komunālservisā Stacijas ielā 7, Carnikavā. Tālr. informācijai 67993705.
 
Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese