Drukāt

"Carnikavas Komunālservisa" atgādinājums klientiem

.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" atgādina, ka ārkārtējās situācijas laikā līdz 2022. gada 11. janvārim klientu apkalpošanu veic tikai pēc iepriekšēja pieraksta, kā arī apkalpo klientus tikai ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 67993705.

"Carnikavas Komunālservisā" klientu apkalpošana notiek epidemioloģiski drošā vidē. Ierodoties aģentūras telpās, klientam ir jālieto sejas aizsargmaska.

PA CKS pakalpojumus var saņemt:
1. elektroniski, apmeklējot PA CKS tīmekļvietni: http://www.komunalserviss.carnikava.lv/ vai
https://www.adazi.lv/pakalpojumi/carnikavas-pagasta-pakalpojumu-veidlapas/
2. konsultējoties ar PA Carnikavas komunālserviss darbiniekiem par pakalpojumu pieteikšanu 67993705.
3. iesniegumu PA CKS var iesniegt
• portālā latvija.lv sadaļā "Iesniegums iestādei". Šī pakalpojuma ietvaros iesniedzams dokuments, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam;
• iesniegumu var iesniegt, atstājot to PA CKS pastkastē (atrodas pie PA CKS ieejas durvīm).

Jau iepriekš pateicamies iedzīvotājiem par sapratni!

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese