Drukāt

Informācija daudzdzīvokļu namu dzīvokļu īpašniekiem par ūdens patēriņa skaitītāju verifikācijas termiņiem

.

Pēc valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas beigām ir noteikti sekojoši ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanas (pārbaudes) veikšanas termiņi:
- ja skaitītāja verificēšanas termiņš ir beidzies pirms valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas vai tas beidzas ārkārtējās situācijas laikā, tā verifikācija jāveic trīs mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām, t.i., līdz 31.maijam;
- ja skaitītāja verificēšanas termiņš beidzas nepilnu triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām, t.i., laika posmā no 1.marta līdz 31.maijam, tā verifikācija veicama trīs mēnešu laikā, skaitot no verificēšanas termiņa beigu datuma (norādīts rēķinā skaitītāju rādījumu tabulas ailē "skaitītājs derīgs līdz"). Piemēram, ja skaitītājs derīgs līdz 15.aprīlim, tas jāverificē līdz 15.jūlijam.
- ja skaitītāja verificēšanas termiņš ir pēc 31.maija, tā verificēšana jāveic līdz verificēšanas termiņa beigu datumam.

Aprēķinot maksu par pakalpojumiem, iepriekš minētajos termiņos nepārbaudīto skaitītāju rādījumi vairs netiks ņemti vērā, kā arī šo dzīvokļu īpašniekiem būs jāsedz mājas ūdens patēriņa starpība.

P/a "Carnikavas komunālserviss" atgādina daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem par ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu iesniegšanas kārtību – skaitītāju rādījumi nolasāmi un iesniedzami no katra mēneša 27.datuma līdz 30.datumam elektroniski vietnē Bill.me vai aizpildītus rēķinu pasaknīšus iemetot Carnikavas pagastā šim nolūkam izvietotajās pastkastītēs:
- Stacijas ielā 7, Carnikavā
- Tulpju ielā 5, Carnikavā
- Cīruļu ielā 10, Kalngalē (centrs "Kadiķis")
- Ziemeļu ielā 15, Lilastē
- "Kamenes", Garciemā
- "Garciema stacija 6", Garciemā
- pastkastīšu stends pie īpašuma "Gipteri", Siguļos.

Carnikavas komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese