Drukāt

Carnikavas pagasta ciemos uzstādīti jauni gaismekļi

.

tulpju7-1

Carnikavas pagasta ciemos turpinās apgaismes stabu nomaiņa un modernizācija. Jauni LED gaismekļi uzstādīti Kalngalē, Garciemā, Gaujā un Carnikavā.

Strazdu ielā Kalngalē, Centra un Jaunajās ielās Garciemā, kā arī Serģu ielā Gaujā remontdarbu ietvaros ir nomainīti ielu apgaismojuma gaismekļi uz LED gaismekļiem. Serģu ielā un Strazdu ielā nomainīts pa astoņiem gaismekļiem, bet Centra un Jaunajās ielā – kopskaitā 13 apgaismes elementi.

Nomaiņas rezultātā elektroenerģijas patēriņš ir samazināts vidēji par 80%, šādi arī samazinot izmaksas ielu apgaismojuma ekspluatācijai. Ņemot vērā būtisko elektroenerģijas sadārdzinājumu, ir svarīgi samazināt enerģijas patēriņu.

Pie bērnu laukuma Carnikavā, Tulpju ielā 7 uzstādīts jauns LED gaismas stabs, kas izgaismos laukumu diennakts tumšajā laikā. Apgaismojums uzstādīts pēc iedzīvotāju iniciatīvas, kas ar šādu lūgumu bija vērsušies pašvaldības aģentūrā.

Šobrīd notiek nolietoto stabu un gaisvadu nomaiņa Gaujā Ņūtona un Ozona ielā. Darbus veic “Carnikavas Komunālserviss” Elektrosaimniecības nodaļas darbinieki.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese