Drukāt

Stājies spēkā "Carnikavas komunālservisa" jaunais maksas pakalpojumu cenrādis

.


Stājies spēkā pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss" jaunais maksas pakalpojumu cenrādis, kas paredz maksu par autostāvvietu izmantošanu Ādažu novada Carnikavas pagasta piejūras stāvlaukumos.

Pakalpojuma maksa turpmāk būs 2.50 eiro par stundu, šādos novada stāvlaukumos:
- Aizvēju ielā Garciemā
- Ziemeļu ielā 28 Lilastē
- pie dzelzceļa stacijas Kalngalē
- Laivu ielā Carnikavā
- Jūras ielā Carnikavā

Autostāvvietas apmaksa notiek, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus.

Maksa par autostāvvietu būs spēkā no 1. maija līdz 30. septembrim laika posmā no plkst. 8:00 līdz 20:00. No maksas atbrīvoti transportlīdzekļu īpašnieki – personas ar I un II grupas invaliditāti; transportlīdzekļu īpašnieki, kuriem stāvlaukuma izmantošana nepieciešama personu ar I un II grupas invaliditāti aprūpes veikšanai; daudzbērnu ģimenes, kuru dzīvesvieta deklarēta Ādažu novadā, saņemot p/a "Carnikavas Komunālserviss" atļauju, kā arī juridiskas personas, kurām stāvlaukuma izmantošana nepieciešama saimnieciskās darbības nodrošināšanai, saņemot atļauju.

Maksa par administratīvo pakalpojumu izmantošanu nav mainījusies. 

"Carnikavas komunālserviss" maksas pakalpojumu cenrādis

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese