Drukāt

Informācija komunālo maksājumu parādniekiem Carnikavas pagastā

.


Apkures sezonā, kad komunālo maksājumu rēķini ir krietni augstāki kā vasaras periodā, bieži vien iedzīvotājiem uzkrājas komunālo maksājumu parādi. Tādēļ pašvaldības aģentūra "Carnikavas komunālserviss" aicina, gadījumā, ja Jums ir izveidojies komunālo maksājumu parāds, ir iespēja noslēgt atliktā maksājuma līgumu, parāda summu sadalot un maksājot vairāku mēnešu garumā, līdztekus tekošajiem rēķiniem.

Noslēdzot atliktā maksājuma līgumu, netiek aprēķināts līgumsods, tāpat arī par uzkrājušos parādu "Carnikavas komunālserviss" neiesniegs prasību tiesā. Iesakām izmantot šādu iespēju, jo drīzumā paredzams būtisks apkures tarifa kāpums sakarā ar straujo gāzes cenu pieaugumu, tādejādi iedzīvotājiem vasaras sezonā ir iespēja pakāpeniski nosegt komunālo maksājumu parādus, lai uzsākoties jaunajai apkures sezonai neveidotos arvien jauni parādi lielākā apjomā.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka gadījumā, ja parādu summas netiek dzēsta, "Carnikavas komunālserviss" ir spiesta iesniegt prasību tiesā par parāda piedziņu un papildus parāda summai no parādniekiem tiek piedzīti visi ar tiesāšanos saistītie izdevumi.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam Jūs ierasties Ādažu novada pašvaldības aģentūrā "Carnikavas komunālserviss", Stacijas ielā 7, Carnikavā, pieņemšanas laikā pirmdienās no plkst.8.00 –17.30, ceturtdienās no plkst.8.00-17.30, pārtraukums no plkst.12.00-12.45.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese