Drukāt

23. novembrī informatīvs pasākums iedzīvotājiem par aktualitātēm Piejūras dabas parkā

.

Zala pecpusdiena 1Dabas aizsardzības pārvalde (Pārvalde) 23. novembrī plkst. 18.00 aicina vietējos iedzīvotājus uz “Zaļo pēcpusdienu”. Pasākuma laikā būs iespēja neformālā gaisotnē uzzināt par aktualitātēm Piejūras dabas parkā, kā arī uzdot savus jautājumus.

“Zaļās pēcpusdienas” Pārvalde organizē jau teju 10 gadu, lai varētu klātienē satikt un uzrunāt īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un to tuvumā dzīvojošos iedzīvotājus un sīkāk pastāstīt par tobrīd notiekošajām vai plānotajām aktualitātēm konkrētajā teritorijā. Tā ir iespēja arī informatīvi izglītojošā veidā ikvienu informēt par iespējām iesaistīties dažādos dabas aizsardzības pasākumos – talkās, dabas pētījumu programmās un citās aktivitātēs.
“Tiekoties ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apkārtnē mītošajiem iedzīvotājiem, vēlamies nepastarpinātā veidā nodot aktuālāko informāciju par norisēm tajās.


Jautājumus iespējams iesūtīt arī iepriekš uz e-pastu:
Plašāka informācija pa tālr. 26424972

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese