Drukāt

Vakance: Nekustamā īpašuma speciālistam

.

Nekustamā īpašuma speciālistaAicinām pieteikties
Nekustamā īpašuma speciālista amata vakancei


(darba vieta: Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163)

 

Galvenie pienākumi:

·         veikt pašvaldības ēku apsekošanu un sagatavot atskaites par apsekošanas rezultātiem, lai nodrošinātu objektu uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Izstrādāt un iesniegt priekšlikumus par apsekošanā konstatēto neatbilstību novēršanu, t.sk. aprēķinus nepieciešamajiem finanšu resursiem,
·         sagatavot pašvaldības ēku projektēšanas darba uzdevumiem nepieciešamo informāciju un dokumentāciju (t.sk., tehniskās specifikācijas, tāmes-priekšlikumus un tehniskos noteikumus),
·         organizēt un pārraudzīt objektu, telpu un inženierkomunikāciju projektēšanas, būvniecības un remontdarbu norisi, kā arī ar tiem saistītās dokumentācijas atbilstību normatīvos aktos noteiktām prasībām un pašvaldības interesēm,
·         organizēt un veikt normatīvajos aktos noteiktās dokumentācijas sagatavošanu iepirkuma procedūras organizēšanai būvniecībai un remontdarbiem objektos,
·         organizēt un nodrošināt elektroenerģijas, gāzes, kurināmās degvielas, signalizācijas sistēmu, liftu un pacēlāju sistēmu, kā arī ūdens, kanalizācijas un siltumenerģijas netraucētu funkcionēšanu pašvaldības objektos, to ekspluatāciju, avāriju novēršanu, pieprasītās informācijas sniegšanu piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem, kā arī sniegt statistikas datus un atskaites aģentūrai un valsts iestādēm pēc pieprasījuma,
·         sagatavot ikgadējo īpašumu apsaimniekošanas budžeta projektu,
·         pārzināt un analizēt tehniski ekonomisko situāciju īpašumu apsaimniekošanas jomā, piedāvāt stratēģisko attīstības virzienu.


Galvenās prasības:

  • augstākā izglītība, vēlams būvniecības vai inženiertehniskajā jomā,
  • darba pieredze atbilstošajā darba jomā,
  • amata kompetencē atbilstošo normatīvo aktu padziļināta pārzināšana un praktiskās pielietošanas prasme,
  • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī,
  • labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku,
  • iniciatīva, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un strādāt komandā. Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, atrast un analizēt nepieciešamo informāciju,
  • komunikabilitāte, precizitāte, atbildības izjūta.

 

Piedāvājam:

  • stabilu atalgojumu EUR 1647,00 - 1811,00 (bruto) mēnesī (profesijas kods 3334 09),
  • normālo darba laiku 40 stundas nedēļā, iespēja daļu darba laika strādāt attālināti,
  • sociālās garantijas.

 

CV un pieteikumu (ar norādi: vakance – nekustamā īpašuma speciālists) sūtīt elektroniski uz e-pastu: līdz 2022.gada 2.decembrim. Tālrunis informācijai 67 993 705.

 

Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantam informējam, ka:
1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis šī atlases konkursa ietvaros ir p/a “Carnikavas komunālserviss”, Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163.

Papildu informāciju par personas datu apstrādi jūs variet iegūt tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā “Pašvaldība/Dokumenti/Privātuma politika”

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese