Drukāt

Katlu mājā Rīgas ielā 12, Carnikavā gāzes katla darbība ir atjaunota!

.

! Informējam, ka katlu mājā Rīgas ielā 12, Carnikavā, notikusī avārija, kuras rezultātā nedarbojas gāzes katls, IR NOVĒRSTA!

Siltumapgāde un karstā ūdens padeve ēkām Rīgas ielā 2,4,6,8,10,12, 14 un 14A, kā arī Stacijas ielā 5 un 7- IR ATJAUNOTA!

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese