Drukāt

Uzsākta decentralizēto jeb lokālo kanalizācijas sistēmu pārbaude privātīpašumos!

.

DKS tualetePA “Carnikavas komunālserviss” sācis novada teritorijā esošo decentralizēto jeb lokālo kanalizācijas sistēmu pārbaudi.
Pārbaudes veiks īpašumos, kur kanalizācijas sistēma nav pievienoti centralizētai kanalizācijas sistēmai, bet tiek izmantota lokālā– individuālā notekūdeņu attīrīšanas iekārta, krājtvertne vai septiķis.

Ja decentralizēto jeb lokālo kanalizācijas sistēmu esat reģistrējis, tad izlases kārtībā ar Jums var sazināties pašvaldības atbildīgā persona, kurai īpašnieka pienākums ir nodrošināt piekļuvi kanalizācijas sistēmas tehniskā nodrošinājuma un ekspluatācijas prasību ievērošanas kontrolei un darbības pārbaudei.

Ja decentralizēto jeb lokālo kanalizācijas sistēmu neesat reģistrējis, tad, pirmkārt, tas ir steidzami jāizdara. Jo pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam bija jāiesniedz līdz 2018. gada 31. decembrim. Pamatojoties uz to, ka preventīvais darbs ir ilgstoši veikts, bet joprojām ir mājsaimniecības, kuras nav veikušas decentralizētās kanalizācijas reģistrāciju, konstatējot mājsaimniecības, kuras nav pieslēgušās centralizētajiem tīkliem un nav reģistrējušas decentralizētās kanalizācijas sistēmu, nekustamo īpašumu īpašnieki vai valdītāji tiks sauktas pie administratīvās atbildības, piemērojot brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām no 10 līdz 350 euro, juridiskām personām no 10 līdz 1400 euro.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese