Drukāt

Ziņo par kritiski neizbraucamiem ceļa posmiem!

.

WhatsApp Image 2023-03-05 at 10.55.10Iestājoties pavasara atkusnim, uz novada ielām veidojas šķīdonis, kas skar braktuves- ar visa veida segumiem. Īpaši apgrūtināta brauksāna pa ceļiem ar grants segumu.
Par kritiski neizbraucamiem ceļa posmiem iesakām ziņot WhatsApp aplikācijā uz telefona numuru: +371 25585983.
Lūdzam sūtīt ceļa posma foto fiksāciju ar braucamās daļas stāvokli, kā arī ielas nosaukumu un Nr., lai pēc iespējas objektīvāk varam izvērtēt esošo situāciju un piemērot traktortehnikai prioritārāko secību.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese