Drukāt

Atgādinājums daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājiem Carnikavas pagastā

.

Informējam, ka Ādažu novada dome 22.06.2022. apstiprināja saistošos noteikumus Nr.58/2022 ”Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā” (turpmāk-noteikumi).
Noteikumos ir noteiktas prasības daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atkritumu konteineru novietnēm(turpmāk-novietnes). Prasību izpildes termiņš - 2023.gada 1. septembris.
Aicinām savlaicīgi uzsākt novietņu projektēšanu un būvniecību atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Novietņu paraugu varianti ir pievienoti noteikumos.
Noteikumos noteikta administratīvā atbildība par šo prasību neizpildi.
Atkritumu konteineru novietne

 

 

 

Attēlā ilustratīvs piemērs - novietne Ādažos, Gaujas ielā 25 ar apgaismojumu un koda atslēgu.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums