Drukāt

Par meliorācijas grāvjiem

.

20062024  grāvis
Mēs aicinām novada iedzīvotājus nemest bioloģiskos atkritumus (nopļauto zāli, lapas, dārza atkritumus u.c.) meliorācijas grāvjos.
Meliorācijas grāvji ir izbūvēti, lai novadītu gruntsūdeņus un lietusūdeni no Jūsu īpašumiem un pazeminātu tajos gruntsūdens līmeni.
 
Aizberot grāvjus:
• tiek traucēta ūdens novade no pieguļošajām teritorijām;
• tiek apgrūtināta uzturēšanas darbu veikšana;
• tiek degradēta dabiskā vide;
• tiek piesārņots ūdens;
• bioloģiskie atkritumi pūst un rada nepatīkamas smakas.
 
Lai nodrošinātu efektīvu grāvju darbību, aicinām Jūs sekot ieteikumiem:
1. Izmantojiet kompostu: Kompostējiet savus dārza atkritumus, lai radītu vērtīgu kompostu, kuru var izmantot kā mēslojumu;
2. Izmantojiet atkritumu savākšanas pakalpojumus: Izmantojiet bioloģisko atkritumu savākšanas pakalpojumus pie sava atkritumu apsaimniekotāja;
3. Izglītojiet ģimeni un kaimiņus: Dalieties ar šo informāciju ar ģimenes locekļiem un kaimiņiem, lai visi kopā rūpētos par vidi, kas mums apkārt.
Atcerieties, ka katra mūsu darbība ietekmē apkārtējo vidi. Rūpējoties par meliorācijas grāvjiem, mēs palīdzam saglabāt tīru un veselīgu dzīves vidi sev un nākamajām paaudzēm.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums