Drukāt

Ar 1.augustu pieaugs tarifi dzeramā ūdens piegādei, kā arī notekūdeņu novadīšanai un attīrīšanai Carnikavas pagastā

.

Paziņojums - tarifu izmaiņas facdebook 2Ar š.g.1.augustu Carnikavas pagastā pieaugs tarifi dzeramā ūdens piegādei, kā arī notekūdeņu novadīšanai un attīrīšanai, kā to paredz grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 27/2022 "Par pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss" maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā".

Grozījumu tika veikti tādēļ, ka starpība starp pakalpojuma nodrošināšanai izlietoto līdzekļu apjomu un faktiski iegūto ieņēmumu apjomu iepriekšējā kalendārā gadā sasniedz 5 %. Izmaksu pieaugums skaidrojams ar dažādu  pakalpojumu sniegšanai nepieciešamā tehniskā aprīkojuma uzturēšanas un ekpluatācijas izmaksu sadārdzinājumu.

Ar 2024. gada 1.augustu par kubikmetra dzeramā ūdens piegādi tiks piemērota maksa 1.55 eiro (ar PVN) un par kubikmetra notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu – 2.54 eiro (ar PVN).

Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr. 27/2022 "Par pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss" maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā"

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums