Drukāt

Rekonstruētās sūkņu stacijas – modernas un ekonomiskas

.

PolderisPagājušajā gadā mūsu novadā ir pilnībā rekonstruētas piecas sūkņu stacijas un aprīkotas ar moderniem, efektīviem un ekonomiskiem sūkņiem, kā arī automātikas skapjiem. Modernās tehnoloģijas ļauj monitorēt sūkņu stacijas no "Carnikavas Komunālservisa" telpām, kā arī palīdz automātiski regulēt ūdens līmeņus polderu teritorijās, nodrošinot optimālus gruntsūdens līmeņus.
 
"Pateicoties rekonstruētajām sūkņu stacijām, mēs tagad daudz efektīvāk varam regulēt polderu hidroloģisko stāvokli, novērot ūdens līmeņu svārstības, kā arī operatīvi reaģēt uz dažādām izmaiņām un bojājumiem," skaidro pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss" Polderu apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Ivars Slāģis.
 
Modernie sūkņi ūdens līmeni regulē automātiski pēc iepriekš noteiktām augstuma atzīmēm, kas tiek aprēķinātas, ņemot vērā ilggadīgus novērojumus kā vasaras mazūdens periodā, tā arī pavasaru un rudens palu laikā. Visa gada garumā sūkņu stacijas uztur optimālu ūdens līmeni, bet jāņem vērā, ka tas ir augstāks laikā, kad ir paaugstināti gruntsūdeņi.
 
"Carnikavas novadā ir polderu sistēma, tā atrodas pie pašas jūras un augsti gruntsūdens līmeņi šeit ir normāla pazīme," turpina I.Slāģis. Viņš norāda, ka ir jāturpina darbs pie mūsu novada meliorācijas grāvju atjaunošanas un drenāžas sistēmas sakārtošanas gan pašvaldībai, gan arī privātīpašniekiem, kuru teritorijās tie atrodas, lai ūdens ātrāk nonāktu krājbaseinos, no kurienes tos ar sūkņu staciju palīdzību iespējams novadīt uz Gauju, Langu, jūru un citām ūdenstilpnēm.
 
Jāpiebilst, ka turpinās projekta „Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā" otrā posma īstenošana. Tā ietvaros Gaujas labajā krastā tiek izbūvētas jaunas pretplūdu aizsargbūves – trīs aizsargdambji, kā arī slūžas, Gaujas krastu stiprinājumi un straumes virzītājbūna. Šie objekti tāpat kā jau rekonstruētais dambis Gaujas kreisajā krastā aizsargās apkārtējās teritorijas no applūšanas riska palos un vējuzplūdos.
 
S.Baltruka

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese