Drukāt

Februārī turpinās bojāto zaru izzāģēšana, tīrīs aizsargjoslas Carnikavas dārzciemos

.

CK zagesanaCarnikavas Komunālserviss turpina aizsargjoslu sakopšanu, un tuvākajā laikā šos darbus plānots veikt Carnikavas dārzciemos – Mazās Gaujas, Straumes, Ievu, Mazās Nēģu, Apiņu, Ziediņu, Ābeļu, Lakstu, Vecupes, Saulrietu, Mērnieku, Draudzības, Kāpuru, Jasmīnu, Mazās Ozolu, Lucīšu, Līņu, Mazās Lašu, Vimbu, Mežrožu, Ceriņu un Ludmilas Azarovas ielās.
 
Carnikavas parkā un Carnikavas kapsētā, Siguļos kokiem tiek izzāģēti sausie un bojātie zari, kā arī tiek sakoptas nomales gar Laveru ceļu un novadgrāvi. Tuvākajā laikā sausos un bojātos zarus plānots izzāģēt apsēm Graudu ielā.
 
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Komunālservisa Labiekārtošanas nodaļas vadītāju Ritu Tjarvi pa tālr. 29569973.
 
Lūdzam novada ielām piegulošo zemju īpašniekus neplānot un neveikt kokaugu stādīšanu ārpus savas zemes robežām, kā arī tiešā ielu un krustojumu tuvumā nodrošināt esošo dzīvžogu savlaicīgu cirpšanu.
Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese