Drukāt

Dome veic pirmos soļus koplietošanas meliorācijas sistēmu sakārtošanā

.

Melioracijas gravis18. martā Carnikavas novada dome pieņēma lēmumu par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu, lai novadā varētu plānveidīgi sakārtot polderu un meliorācijas sistēmas.
 
 
Saskaņā ar domes lēmumu pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu plānots piešķirt centrālajiem meliorācijas grāvjiem Eimuru – Mangaļu polderī, Laveru polderī un „Carnikava – Sala" polderī. Pirms galīgā lēmuma pieņemšanas pašvaldība līdz šī gada 1. jūnijam apzinās zemes īpašniekus vai tiesiskos valdītājus, kuru zemes robežās atrodas koplietošanas meliorācijas sistēmas, lai noskaidrotu viņu viedokli.
 
„Šobrīd ir problēma, ka, lai iztīrītu vienu koplietošanas grāvi, kuram, piemēram, ir 30 īpašnieki, ar visiem nepieciešams saskaņojums. Tomēr reālā situācija ir tāda, ka daži no šiem īpašniekiem nav atrodami, kāds nomiris un nav nokārtotas īpašuma tiesības, bet vairāki dzīvo ārzemēs. Pašvaldībai kā vienam no šī grāvja īpašniekiem šādā gadījumā nav tiesību neko darīt, un grāvis vienkārši aizaug. Tādējādi cieš ne tikai tie, kuru teritorijā ir konkrētais grāvis, bet arī visi pārējie, jo ūdenim nav nodrošināta normāla caurplūde," skaidro Carnikavas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Edgars Pudzis.
 
Lai pašvaldībām dotu iespēju vairāk iesaistīties meliorācijas sistēmu uzturēšanas procesā, šī gada 1. janvārī stājās spēkā izmaiņas Meliorācijas likumā. Saskaņā ar to Carnikavas novada pašvaldība vēlas uzņemties atbildību vismaz par polderu centrālo meliorācijas grāvju apsaimniekošanu. „Īpašuma tiesības nevienam netiks atņemtas un zemesgabalu robežas netiks mainītas, tas ir jautājums tikai par meliorācijas sistēmu apsaimniekošanu, uzturēšanu un būvniecību," norāda E.Pudzis.
 
Nosakot virknei grāvju pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu, nākotnē būs iespējams ieguldīt gan pašvaldības, gan Eiropas Savienības fondu līdzekļus to sakārtošanā un uzturēšanā, tādējādi uzlabojot šajās teritorijās esošo zemju un vides kvalitāti.
 
S.Baltruka

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums