Drukāt

Carnikavā uzlabota ūdensapgādes sistēma

.

UdensNo 12. līdz 15. maijam pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss" veica plānotos ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijas darbus, lai turpmāk varētu veiksmīgāk lokalizēt avāriju ūdensapgādes sistēmā sekas un pēc iespējas mazāk mājokļu paliktu bez ūdens.
 
Daļā Carnikavas, piesaistot Eiropas fondu līdzekļus, ūdensvada un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas un paplašināšanas darbus veica jau agrāk, un tie tika pabeigti 2013. gadā. Taču daudzviet vēl funkcionē novecojuši centrālie ūdens tīkli, un, ja avārija notiek šajā daļā, no ūdensvada jāatslēdz visa Carnikava, jo nav iespējas lokalizēt konkrēto bojājuma vietu.
 
Pagājušajā nedēļā veikti uzlabojumi trīs ūdensapgādes tīklu mezglos, kuriem uzstādīta jauna noslēgarmatūra (aizbīdņi). Tas ļaus, veicot ūdensvada remonta vai avārijas darbus, atslēgt ūdens padevi pēc iespējas mazāk patērētājiem:
 
1.Trases mezglā Carnikavas parka zaļajā zonā pretī Jūras ielai 2 ir uzstādīts jauns aizbīdnis, kas no ūdensvada avārijas sekām Carnikavas centrā pasargās Carnikavas pamatskolu, bērnudārzu, mākslas skolu un dzīvojamās mājas Jūras ielā.
 
2. Trases mezglā starp Atpūtas ielu 3 un Stacijas ielu 11 – zaļajā zonā uzstādīts četrvirzienu sadales mezgls un likvidēta sadales aka. Mezgla atjaunošana nepieciešamības gadījumā ļaus ērti noslēgt jebkuru no četriem virzieniem (Zvejnieku, Atpūtas, Stacijas un Rīgas ielas).
 
3.Trases mezglā Rīgas ielā 10 ievietots sadales mezgls ar aizbīdņiem trijos virzienos un likvidēta sadales aka. Ja, piemēram, tagad avārija notiek Rīgas ielā 10, 8, 6, 4 vai 2, ūdens tiek noslēgts vienā virzienā, bet citu apkārtējo namu ūdensapgāde netiks traucēta.
 
Šovasar ūdensvada tīkla pārbūves darbi Carnikavā turpināsies Rīgas un Vēju ielās.
 
Pagājušajā gadā „Carnikavas Komunālserviss" šādi uzlaboja ūdensvada tīklu mezglus Jūras un Zvejnieku, kā arī Atpūtas un Zvejnieku ielu krustojumos.
 
Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese