Drukāt

Gaujas ciemā uzsākta Bangu un Meduskalnu ielu izbūve

.

Bangu Meduskalnu 6Jūnijā Gaujas ciemā sākta Bangu un Meduskalnu ielu izbūve, lai uzlabotu iedzīvotāju piekļuvi no Dzirnupes ielas uz viņu īpašumiem Gaujas ciemā.
 
Jaunajās ielās tiks izbūvēts asfaltbetona segums, un patlaban ielas tiek iezīmētas dabā, notiek koku un krūmāju izzāģēšana, un drīzumā tiks uzsākta augsnes virskārtas noņemšana, uzbēruma veidošana u.c.
 
Turpinot darbus, Bangu un Meduskalnu ielās, kā arī uz Ventas – Mucenieku ceļa tiks izbūvēts ielu apgaismojums. Plānots, ka visi minētie būvniecības darbi, ko veic SIA „Ceļinieks 01",tiks pilnībā pabeigti līdz šī gada 1. augustam.
 
Izbūvējot šīs ielas, pašvaldība turpina 2013. gadā projektā "Pašvaldības pievadceļu zivsaimniecības uzņēmumiem rekonstrukcija Carnikavas un Gaujas ciemos Carnikavas novadā" iesākto Ventas – Mucenieki ceļa infrastruktūras attīstību. Izbūvēt Bangu un Meduskalnu ielu toreiz nebija iespējams nesakārtoto īpašumtiesību dēļ.
 
Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese