Drukāt

Patvaļīga būvniecība uz dambja nav pieļaujama

.

Carnikava dambis 800Šobrīd atsevišķās vietās vērojamas nesankcionētas būves uz rekonstruētā Gaujas kreisā krasta plūdu aizsargdambja un Dzirnezera dambja. Informējam, ka patvaļīga tiltiņu un kāpņu veidošana uzejai uz šīm hidrotehniskajām būvēm nav pieļaujama.
 
Tiltiņi un citas konstrukcijas apgrūtina vai padara neiespējamus dambja ikdienas apsaimniekošanas darbus! Tāpat ir svarīgi ievērot drošības noteikumus, jo dambis ir hidrotehniskā aizsargbūve un tā patvaļīga šķērsošana jebkurā vietā nav pieļaujama. Būvniecības speciālisti norāda, ka nesen būvēto dambju slāņiem vēl jāsagulst, kā arī ir svarīgi saglabāt izveidoto nogāzes slīpumu, savukārt patvaļīgi piebūvētās laipas un kāpnes to bojā.
 
Esošās pieejas Gaujas kreisā krasta dambim Carnikavā un pie bijušajām dārzkopības sabiedrībām "Sala – 4", "Līdums – 1" un "Līdums – 2" ir izbūvētas saskaņā ar VSIA "Meliorprojekts" izstrādāto tehnisko projektu. Neapšaubāmi, tieša piekļuve dambim no katra īpašuma nav iespējama. Lemjot par jaunām piekļuves vietām, jārēķinās gan ar uzturēšanas, gan būves drošības nosacījumiem, kā arī jāizvērtē cilvēku plūsma konkrētajās vietās, tāpēc pašvaldības speciālisti šobrīd apseko dambjus, lai nolemtu, kurās vietās būtu iespējams ierīkot papildu kāpnes.
 
Vairāki iedzīvotāji ir mutiski pauduši savas vēlmes šajā jautājumā. Lai priekšlikums tiktu izskatīts, tas jāiesniedz "Carnikavas Komunālservisa" birojā vai domes Klientu apkalpošanas centrā. Priekšlikumi tiks izvērtēti, ņemot vērā, lai uzejas uz dambi būtu izdevīgas iespējami lielākam iedzīvotāju skaitam. Savukārt nesankcionētās būves tiks nojauktas, norāda Būvvaldes speciālisti.
 
Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese