Drukāt

Kur novietot savāktās kritušās lapas

.

Lapu izgaztuveLīdz ar skaistā rudens atnākšanu, atkal kļūst aktuāla problēma – kur likt kritušās lapas. "Carnikavas Komunālserviss'' informē, ka novada iedzīvotājiem ir atļauts nogādāt sagrābtās lapas pašvaldības īpašumā Carnikavā, Garajā ielā 20 zem augstsprieguma līnijas.


Atgādinām, ka izmest drīkst tikai lapas, bet nekādā gadījumā ne zarus, koka gabalus u.c. atkritumus. Lapas izbērtā veidā (bez maisiem) jānogādā Garajā ielā 20, Carnikavā, šim nolūkam iezīmētā vietā.

Ja kopā ar lapām tiks izmesti citi atkritumi, vainīgais tiks sodīts ar naudas sodu no 50 līdz 500 eiro.

Brīdinām – ja noteikumi netiks ievēroti, kritušo lapu nogādāšana šajā īpašumā tiks liegta.

Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese