Drukāt

Ceļu uzturēšana ziemā

.

Laika posmā no 2022. gada 16. oktobra līdz 2023. gada 15. aprīlim Latvijā noteikta ziemas sezona.
Ielu un ceļu uzturēšana Adažu novada pašvaldībā tiek veikta atbilstoši Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr. 26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” un “Ceļu specifikāciju 2019” prasībām.
Novada iedzīvotājus aicinām būt saprotošiem un ņemt vērā, ka Ādažu un Carnikavas pagastu ielas un ceļi ir iedalīti uzturēšanas klasēs, kas nozīmē, ka to uzturēšana un tīrīšana ziemas sezonā tiek veikta prioritārā secībā - atbilstoši klasēm.
Saskaņā ar likumu “Par autoceļiem” Latvijas teritorijā visas ielas un ceļi, pēc to nozīmes ir iedalīti: valsts, pašvaldības, komersantu un māju ceļos.
Pašvaldība veic uzturēšanas darbus tikai tās īpašumā esošām ielām un ceļiem, kā arī pašvaldības nozīmes ielām un ceļiem, kas iekļauti uzturēšanas darbu sarakstā.
Lai veiktu kvalitatīvus uzturēšanas darbus, autoceļu brauktuvēm ir noteiktas trīs uzturēšanas klases – B, C, D, ievērojot satiksmes intensitātes uzskaites datus (augstākai transportlīdzekļu intensitātei -augstāka uzturēšanas klase).

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums