Drukāt

Garupes, Garciema un Gaujas ciemu iedzīvotāji!

.

Šobrīd P/A “Carnikavas komunālserviss” ziemas tehnikas vienības intensīvi strādā pie ietvju un braucamās daļas attīrīšanā no sniega novada teritorijā.

! Ielu un ceļu uzturēšanas nodaļa aicina transportlīdzekļu īpašniekus, pēc iespējas, neatstāt automašīnas šauro ielu malās, lai sekmīgāk varētu veikt ielu atbrīvošanu no sniega.

Lūdzam cienīt viens otru un ziemas ceļu uzturētāju darbiniekus, jo traktortehnikai atkārtota atgriešanās ielās, kuras netiek iztīrītas dēļ ielu malās novietotajām automašīnām, kavē darbu kopumā un apgrūtina citu operatīvo dienestu (atkritumu vedēji, ugunsdzēsēji, u.c.) darbību.

 

Sniedzes iela Ozona iela  Melleņu Puķu iela Garciems 

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums