Drukāt

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem apkures tarifs šosezon nepieaugs

.

Jaunajā apkures sezonā no 2015. gada rudens siltumapgādes tarifs netiks palielināts, bet dabasgāzes cenas kritums ļaus siltumenerģijas patērētājiem maksāt par apkuri mazāk nekā aizvadītās sezonas beigās.
 
Apkopojot 2014. gada datus, kā to paredz tarifa aprēķina metodika, par siltuma ražošanai izlietotajiem līdzekļiem (dabasgāzi, siltuma sadali u.c.) un ieņēmumiem (iedzīvotāju maksu par patērēto siltumu), konstatēts, ka starpība ir 4,6%. Tā nepārsniedz 5% robežu, kad saskaņā ar Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem, tarifs ir jāpārskata. Turklāt, pētot ieņēmu un izdevumu dinamikas tendenci 2015. gada pirmajā pusē, konstatēts, ka starpība starp ieņēmumiem un izdevumiem pakāpeniski samazinās vēl vairāk.
 
Dabasgāzes cena, kas ir lielākā pozīcija tarifa aprēķinā un veido 70 – 85% no siltuma ražošanas izmaksām, kopš pagājušās ziemas pakāpeniski ir samazinājusies. AS „Latvijas gāze" pakāpeniski samazina gāzes cenu (pasaules biržās tā ir piesaistīta naftas cenai, kura pēdējā gada laikā piedzīvo kritumu) un uzņēmums prognozē, ka, salīdzinot ar šī gada augustu, septembrī, oktobrī un novembrī dabasgāzes cena samazināsies no 213,43 eiro par m3 uz 206, 32 eiro par m3. Līdz ar to siltumenerģijas cena mūsu novada patērētājiem būs 46,7 EUR/MWh un 49,84 EUR/MWh (attiecīgi bez vai kopā ar maksu par siltummezgla apsaimniekošanu). Salīdzinājumam – pagājušā gada oktobrī dabasgāzes cena bija 291 eiro par m3.
 
Kopumā Carnikavas novadā patērētāji, salīdzinot ar 2014. gadu, apkures sezonai sākoties, par siltumenerģiju maksās aptuveni par 25 % mazāk.
 
Pirms jaunās apkures sezonas visos siltummezglos ir paveikti profilaktiskie darbi – ir verificēti visu namu kopējie siltuma skaitītāji, pārbaudītas iekārtas visās katlu mājas, kā arī apsekotas siltumtrases.
 
"Carnikavas Komunālserviss" aicina daudzdzīvokļu namu iedzīvotājus parūpēties par siltuma zudumu samazināšanu mājokļos – noblīvēt vai nomainīt logus, noblīvēt un siltināt ārdurvis, sekot, lai radiatoru priekšā nebūtu šķērslis, kas traucē siltumam izplatīties telpā, kā arī visiem nama iedzīvotājiem kopā lemt par renovāciju.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese