Drukāt

Siltumenerģijas tarifs novadā pusgada laikā samazinājies un patlaban ir zemākais Latvijā

.

he-gong-2VCtLsPEaWI-unsplash  800Kā zināms, apkure ir dārgākais pakalpojums komunālo maksājumu struktūrā. Tāpēc iepriecinoša ir tendence, ka pusgada laikā, kopš pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" noslēgusi izdevīgu līgumu par dabasgāzes piegādi siltumenerģijas ražošanai ar AS "Latvenergo", siltumtarifs vēl vairāk samazinājies: no 37,85 eiro par vienu MWh saražotās siltumenerģijas 202. gada jūlijā līdz 35,22 eiro patlaban.
 
Citur Pierīgā maksā dārgāk
Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas mājaslapā publicētajiem datiem patlaban siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifs mūsu novadā ir zemākais Latvijā. Tuvākajiem kaimiņiem Ādažiem tas ir 58,08 eiro/MWh, Saulkrastiem – pat 69,98 eiro/MWh. Citur Pierīgā: Ķekavā – 39,89 eiro/MWh, Muceniekos – 46,41 eiro/MWh, Mārupē – 45,90 eiro/MWh, Salaspilī – 48,20 eiro/MWh, Ropažos – 63,69 eiro/MWh. Savukārt galvaspilsētā Rīgā – 44,10 eiro/MWh.
 
Tarifu lielumā visbūtiskākā komponente ir energoresurss, kuru sadedzinot rodas siltums. Protams, patlaban lētākais kurināmais ir dabasgāze, tāpēc augstāks siltumtarifs var būt vietās, kur siltumenerģijas ražošanai lieto atjaunojamos energoresursus, piemēram, Saulkrastu novadā par kurināmo izmanto koksnes produktus. Tāpat tarifa lielumu nosaka izvēlētie siltumapgādes sistēmas tehnoloģiskie risinājumi, tehniskais stāvoklis, kā arī katras apdzīvotās vietas īpatnības (apbūves blīvums, siltumapgādes lietotāju daudzums utt.). No šiem nosacījumiem ir atkarīgas pakalpojuma sniegšanas izmaksas.
 
Zemā temperatūrā atklājas trūkumi
Gada nogales svētku dienās un ziemas sezonas aukstākajā periodā visas katlumājas darbojās ar pilnu jaudu un pastāvīgā uzraudzībā. Tomēr šīs aukstākās dienas parādīja, ka namu siltummezglos mēdz rasties problēmas. Pārbaudot siltuma piegādes procesu visos posmos, secināts, ka katlumājas nevainojami nodrošina siltuma padevi daudzdzīvokļu namiem, savukārt atsevišķu daudzdzīvokļu māju siltummezglos bijusi nenoregulēta automātiskā sistēma siltummezglā vai pat bijis nepieciešams jauns karstā ūdens padeves sūknis. Jāpiebilst, ka tieši mājas apsaimniekotājs ir atbildīgs, lai nama siltummezgls būtu darba kārtībā un atbilstoši noregulēts.
 
Aukstajā periodā no iedzīvotājiem saņemti lūgumi gan par siltuma padeves palielināšanu, gan samazināšanu. Diemžēl vēl joprojām daudzi nav informēti par alokāciju – siltuma patēriņa proporcionālitātes mērījumu iespēju, kas ļauj dzīvokļu īpašniekiem saņemt individuālus siltuma patēriņa rēķinus, kuros atspoguļots siltuma patēriņš katrā telpā. Tādējādi iespējams optimizēt siltuma patēriņu un individuāli ietekmēt maksu par siltumu. Piemēram, prombūtnes laikā samazinot telpas temperatūru tikai par vienu grādu, izmaksas par siltumu samazinās aptuveni par 5 %.
 
Dzīvokļu īpašniekiem jādomā par siltuma taupīšanu
Carnikavas Komunālservisa siltumtehniķis Gunārs Persis iesaka dzīvokļu īpašnieku kopībai sekot līdzi energoefektivitātes politikai valstī, lai kopīgi lemtu par valsts atbalsta saņemšanu mājas energosistēmas uzlabošanai. Tā kā siltummezgls ir neatņemama mājas inženierkomunikāciju sastāvdaļa, dzīvokļu īpašniekiem, kuri vēl nav pārņēmuši īpašumā sava nama siltummezglu, nepieciešams to paveikt, lai lemtu par siltummezgla modernizēšanu. Tas ļaus nākotnē taupīt siltumenerģiju.
 
Pavisam Carnikavas Komunālserviss piegādā siltumenerģiju 38 daudzdzīvokļu ēkām, astoņām pašvaldības iestādēm un septiņiem uzņēmumiem (veikaliem u.c.).
 
Carnikavas Komunālserviss
 
Photo by he gong on Unsplash

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese