Drukāt

Informatīvo paziņojumu izvietošanu uz informatīvajiem stendiem Carnikavas pagastā

Pakalpojuma apraksts Jebkāda informācija, ko vēlas izvietot fiziska vai juridiska persona
Atbildīgā iestāde Ādažu novada pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss”
Pakalpojuma saņēmējs Fiziska persona, juridiska persona
Pakalpojuma apmaksas veids

Saskaņā ar izrakstīto rēķinu vai maksājuma kvīti
P/a "Carnikavas Komunālserviss" informācijas paziņojumu izvietošanas cenrādis

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

Klātienē, e-pasts:
 
Iesnieguma veidalapa (PDF WORD)

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
"Carnikavas Komunālserviss"
Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas pag., LV – 2163
e-pasts:
tālr. +371 67993705 
Pakalpojuma saņemšanas veids Klātienē
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti Informatīvais paziņojums
Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti

Saistošie noteikumi Nr. 2008/1 "Par informatīvo paziņojumu izvietošanu uz informatīvajiem stendiem Carnikavas pagastā"

Informatīvo paziņojumu izvietošanu uz informatīvajiem stendiem Carnikavas pagastā

Pakalpojuma atbildes
saņemšanas laiks

Nekavējoties