Drukāt

Daudzdzīvokļu namus nodod citam apsaimniekotājam

.

Vaciesa 26 6No 1. aprīļa pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss" nodod divu Carnikavas daudzdzīvokļu māju – O. Vācieša ielā 22 un 26 – apsaimniekošanu SIA „Komunaleks".
 
Abu namu iedzīvotāji jau februārī ir noslēguši pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu ar SIA „Komunaleks".
 
Carnikavas Komunālserviss joprojām apsaimnieko vairākas daudzdzīvokļu mājās, taču vēlreiz atgādina, ka aģentūra nav kapitālsabiedrība un neveic uzņēmējdarbību, kas pēc būtības ir namu apsaimniekošana.
 
Aicinām arī šo namu iedzīvotājus dibināt biedrības, un pašiem lemt par mājas apsaimniekotāju!
 
Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums