Drukāt

Daudzdzīvokļu namus nodod citam apsaimniekotājam

.

Vaciesa 26 6No 1. aprīļa pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss" nodod divu Carnikavas daudzdzīvokļu māju – O. Vācieša ielā 22 un 26 – apsaimniekošanu SIA „Komunaleks".
 
Abu namu iedzīvotāji jau februārī ir noslēguši pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu ar SIA „Komunaleks".
 
Carnikavas Komunālserviss joprojām apsaimnieko vairākas daudzdzīvokļu mājās, taču vēlreiz atgādina, ka aģentūra nav kapitālsabiedrība un neveic uzņēmējdarbību, kas pēc būtības ir namu apsaimniekošana.
 
Aicinām arī šo namu iedzīvotājus dibināt biedrības, un pašiem lemt par mājas apsaimniekotāju!
 
Carnikavas Komunālserviss