Drukāt

Līdz 2019. gada 1. jūnijam jāsniedz ziņas par mājokļa decentralizēto kanalizācijas sistēmu

.

mucas2-"Carnikavas Komunālserviss" kā novada ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs 2018. gadā sāk veidot individuālo kanalizācijas sistēmu reģistru, kā to paredz Ministru kabineta (MK) "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu", kas stājās spēkā 2017. gada 1. jūlijā. Šāds reģistrs ļaus pārraudzīt, kā īpašumos tiek ievērotas notekūdeņu apsaimniekošanas prasības.
Drukāt

Jūras ielā 7 notiks tīklu avārijas remontdarbi

.

thumb767-plumbing-840835 1920-8644caf9e8439e6b6bd47666e8b9dea5Sakarā ar kanalizācijas tīklu bojājumu pie daudzdzīvokļu ēkas Jūras ielā 7, Carnikavā 23.10.18. un 24.10.18. no plkst. 8.00 līdz 18.00 p/a "Carnikavas Komunālserviss" veiks tīklu avārijas remontdarbus. Lūdzam šajā laikā darbu veikšanas zonā nenovietot personīgos transportlīdzekļus.