Drukāt

Sākta apauguma izzāģēšana ciemu ielās

.

Apaugums-12 800Kā ik rudeni, Carnikavas Komunālserviss kopš septembra beigām veic ielu nodalījuma joslu izzāģēšanu, lai uzlabotu ielas pārredzamību, satiksmes drošību un ceļu uzturēšanas un operatīvā transporta brīvu pārvietošanos. Īpašnieki par to netiek atsevišķi brīdināti, tāpēc, ja īpašnieks vēlas saglabāt kādu augu, kas aug aizsargjoslā, aicinām to pārstādīt savā teritorijā.