Drukāt

Siltumenerģijas tarifs šogad nepieaugs

.

Radiators 18lppApkopojot 2017. gada datus par siltuma ražošanai izlietotajiem līdzekļiem (dabasgāzi, siltuma sadali u.c.) un ieņēmumiem (iedzīvotāju maksu par patērēto siltumu), ir pamats apgalvot, ka siltumenerģijas ražošanas tarifs Carnikavas novadā šogad paliks nemainīgs, jo ieņēmumu un izdevumu bilance ir pozitīva, atšķiroties vien par 1,29 %.
Drukāt

Martā novada ciemos sakops ielu aizsargjoslas

.

Krustojums 800Carnikavas Komunālserviss apzinājis vietas Kalngalē, Garciemā, Carnikavā, Siguļos un Gaujas ciemā, kur nepieciešama ielu nodalījuma joslu sakopšana. Kad vēsturiski šaurajās novada ciemu ielās vasarā sakuplo koki un krūmi, ievērojami samazinās ielu pārredzamība, kas ietekmē visu satiksmes dalībnieku drošību, tāpēc par to jāparūpējas jau ziemā.