Drukāt

Siltumenerģijas tarifs novadā pusgada laikā samazinājies un patlaban ir zemākais Latvijā

.

he-gong-2VCtLsPEaWI-unsplash  800Kā zināms, apkure ir dārgākais pakalpojums komunālo maksājumu struktūrā. Tāpēc iepriecinoša ir tendence, ka pusgada laikā, kopš pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" noslēgusi izdevīgu līgumu par dabasgāzes piegādi siltumenerģijas ražošanai ar AS "Latvenergo", siltumtarifs vēl vairāk samazinājies: no 37,85 eiro par vienu MWh saražotās siltumenerģijas 202. gada jūlijā līdz 35,22 eiro patlaban.
Drukāt

Carnikavas dārzciemā ielu aizsargjoslās izzāģēts liels apauguma apjoms

.

Apaugums izzagets-8163 800Pabeigta krūmu un kokaugu izzāģēšana ielu nodalījuma joslās Carnikavas dārzciemā, kas bija nepieciešams sagatavošanas darbs pirms projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta" būvdarbu sākšanas. Kopš decembra vidus kopumā tika izzāģēti vairāk nekā 2 km dzīvžogu, un patlaban Carnikavas Komunālservisa darbinieki izved un utilizē zarus.
Drukāt

Novada ciemos turpina atjaunot apgaismojumu

.

Apgaismojums 800Janvārī Sniedzes ielā un Bezdelīgu ielā Kalngalē izbūvēta jauna gaisvadu apgaismes līnija. Kopā uzstādīti 14 apgaismes balsta stabi un jauni energoefektīvi LED gaismekļi. Veco līniju demontāžu, kā arī jauno gaismekļu uzstādīšanu veica Carnikavas Komunālserviss saviem spēkiem, savukārt stabus un gaisvadu līniju izbūvēja SIA "Remus Elektro". Kopā būvdarbi izmaksāja 11 000 eiro no pašvaldības budžeta.
Drukāt

ŪPS verifikācijas termiņš atlikts uz jūliju

.

udensskaititajsValstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā aprēķinos tiek ņemti vērā arī to ūdens patēriņa skaitītāju (ŪPS) rādījumi, kam verifikācijas termiņš beidzies pirms tās izsludināšanas un tās laikā. Tā kā ārkārtējā situācija pagarināta vēl līdz 2021. gada 6. aprīlim, ūdens uzskaite īpašumos ar uzskaitei derīgiem skaitītājiem, verificējot esošos vai uzstādot jaunus vai atkārtoti verificētus, būs jānodrošina trīs mēnešu laikā, tātad obligāti – no šī gada 7. jūlija.
Drukāt

Noteiktas izmaiņas satiksmē skolas būvdarbu dēļ

.

ShemaSaistībā ar Carnikavas pamatskolas rekonstrukcijas būvdarbiem Ziedu ielas posmā no Rīgas ielas līdz Smilšu ielai tiks uzstādīta ceļa zīme "Masas ierobežojums" 18 t. Tādējādi smagā transporta plūsma uz būvdarbu vietu ir atļauta tikai par Smilšu ielu. Satiksmes organizēšanas shēma ŠEIT, kad būvdarbi beigsies, aizlieguma zīmes tiks noņemtas.
Share on Facebook Tweet