Drukāt

Paziņojumus Komunālservisam sūtiet caur lietotni “Mobio”

.

FB MOBIOCarnikavas Komunālserviss pastāvīgi reaģē uz iedzīvotāju norādēm par valsts mežos un pašvaldības īpašumos izmestiem atkritumiem un citām saimnieciskām nebūšanām. Esam pateicīgi par sniegto informāciju un iesakām šim mērķim izmantot mobilo lietotni "Mobio", kurā var precīzi norādīt vietu, par kuru tiek sniegts ziņojums.
Drukāt

Atļauts atlikt ūdens skaitītāju nomaiņu vai verifikāciju

.

udensskaititajsMinistru kabinets 31. martā atbalstīja Ekonomikas ministrijas (EM) priekšlikumu, ka ārkārtējās situācijas laikā nebūs jāveic ūdensskaitītāju nomaiņa vai verifikācija. Tas nozīmē, ka termiņš tiek pagarināts – to skaitītāju, kuru atkārtoto verificēšanu būtu jāveic ārkārtējās situācijas laikā, tas jādara pēc ārkārtējās situācijas beigām," atzina ministrijā.