Drukāt

Dezinficētas visas novada ūdens sagatavošanas iekārtas

.

Garciema udensattirisanaCarnikavas Komunālserviss aprīlī veicis visu sešu ūdens rezervuāru dezinfekciju, kā to paredz normatīvie akti. Šobrīd un arī pirms tam novada iedzīvotājiem pa pašvaldības maģistrāliem ūdens tīkliem piegādātais ūdens atbilst visām nekaitīguma un kvalitātes prasībām.
Share on Facebook Tweet