Drukāt

Maksa par kapavietas nomu Carnikavas kapsētā vairs netiks piemērota

.

Kapseta2020. gada janvārī dome lēma par izmaiņām "Carnikavas kapsētas uzturēšanas saistošajos noteikumos". Galvenās izmaiņas – no noteikumiem svītroti punkti, kas paredzēja iekasēt nomas maksu par kapavietas piešķiršanu pašvaldības kapsētā. Noteikumi stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.