Drukāt

No 2020.gada 1.janvāra palielināsies maksa par atkritumu izvešanu

.

Atkritumu urnaVides pakalpojumu uzņēmums SIA "Clean R" informē, ka no 2020. gada 1. janvāra Carnikavas novadā tiek noteikts jauns sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs. Kopējā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa palielināsies, jo saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu 2020. gada 1. janvārī stāsies spēkā jauns sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs atkritumu poligonā "Getliņi.
Drukāt

Sadzīves kanalizācija nav atkritumu tvertne!

.

Aizliegts izmest kanalizacija 800Rīgas, Liepu, Plūmju ielā un Liepu alejā Carnikavā, kā arī Cīruļu ielā Kalngalē oktobrī vairākkārt konstatēti aizdambējumi kanalizācijās tīklos, ko izraisa pastiprināts iedzīvotāju radīts piesārņojums.