Drukāt

Vēl ir pieejams līdzfinansējums pieslēguma izbūvei centralizētajiem ūdens un kanalizācijas tīkliem

.

Pucees iela 2 800Jau vēstīts, ka Carnikavas novada dome piedāvā pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai vietās, kur tas ir i­espē­jams. Pašvaldība šādi vēlas veicināt pieejamā kvalitatīvā pakalpojuma izmantošanu, kas uzlabo vides situāciju novadā. Šim mērķim 2020. gadā atvēlēti 20 000 eiro no pašvaldības budžeta.
Drukāt

Dezinficētas visas novada ūdens sagatavošanas iekārtas

.

Garciema udensattirisanaCarnikavas Komunālserviss aprīlī veicis visu sešu ūdens rezervuāru dezinfekciju, kā to paredz normatīvie akti. Šobrīd un arī pirms tam novada iedzīvotājiem pa pašvaldības maģistrāliem ūdens tīkliem piegādātais ūdens atbilst visām nekaitīguma un kvalitātes prasībām.
Share on Facebook Tweet