Drukāt

Komunālo pakalpojumu rēķinu elektroniski var saņemt tikai platformā Bill.me

.

BillmeCarnikavas Komunālserviss atkārtoti atgādina, ka ikmēneša rēķinus par sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem elektroniski var saņemt tikai tiešsaistes rēķinu apkalpošanas platformā Bill.me. Rēķins par komunālajiem pakalpojumiem ir jāapmaksā katru mēnesi, tāpēc aicinām vismaz reizi mēnesī autorizēties platformā Bill.me, saņemt elektroniski rēķinu un iesniegt ūdens patēriņa skaitītāja rādījumus.
Drukāt

Paziņojums par nekoptas kapavietas nr.410 atsavināšanu

.

Cemety 800Carnikavas kapsētas apsaimniekotājs, pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss", šī gada 28. augustā veica ikgadējo nekopto kapavietu apsekošanu. Saskaņā ar "Carnikavas kapsētas uzturēšanas saistošajiem noteikumiem" Carnikavas Komunālserviss ir tiesīgs piecu gadu laikā nekoptu kapavietu likvidēt un izlemt jautājumu par kapavietas nomas tiesību piešķiršanu citai personai.
Drukāt

Savākt aiz sava suņa, pastaigā suni vest pavadā

.

Brugis suniCarnikavas novada jauno atpūtas un pastaigu infrastruktūru – Carnikavas promenādi uz jūru, šovasar izbūvēto bruģēto celiņu uz Gaujas kreisā krasta aizsargdambja, kā arī citus novada ciemu celiņus, skvērus un ielas aktīvi izmanto arī iedzīvotāji, kas pastaigājas ar saviem suņiem. Aicinām četrkājaino draugu īpašniekus godprātīgi savākt sava suņa ekskrementus!
Share on Facebook Tweet