Drukāt

No 7.oktobra P/A "Carnikavas komunālserviss" piektdienās un pirmssvētku dienās strādās attālināti

.

Elektroenerģijas patēriņa samazināšanas pasākumu ietvaros, no 7.oktobra Ādažu novada pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunālserviss” klientu apkalpošanu
piektdienās un pirmssvētku dienās veiks tikai attālināti.
Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai, iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus: e-pasts , E-adrese.

Pašvaldībai adresētus dokumentus papīra formātā iespējams ievietot pasta kastē pie P/A “Carnikavas komunālserviss” ieejas:
Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov.
Drukāt

Uzsākta ziemas sezonas ielu uzturēšana

.

kubota tira sniegu
Ādažu novada pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” inženieri ziemas periodā 24 h diennaktī seko līdzi meteoroloģisko laikapstākļu prognozēm, kā arī reālajai situācijai uz novada teritorijas ielām un ceļiem.

Šī gada 18. novembra vakarā uzsākta autoceļu brauktuves kaisīšana ar pretslīdes materiālu, kā arī palielinoties intensīvai snigšanai, vairākas traktortehnikas vienības izsūtītas, lai atbrīvotu brauktuvi no sniega.

Ziemas periodā autovadītāji īpaši aicināti būt vērīgi un uzmanīgi - ņemot vērā gaisa temperatūras pazemināšanās rīta stundās, kad uz brauktuves var veidoties satiksmei drošībai bīstamais apledojums - melnais ledus. Šajā laikā īpaši bīstami ceļu posmi ir satiksmes pārvadi un ielas, kas atrodas mežu un ūdenstilpņu tuvumā.
Drukāt

Ceļu uzturēšana ziemā

.

Laika posmā no 2022. gada 16. oktobra līdz 2023. gada 15. aprīlim Latvijā noteikta ziemas sezona.
Ielu un ceļu uzturēšana Adažu novada pašvaldībā tiek veikta atbilstoši Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr. 26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” un “Ceļu specifikāciju 2019” prasībām.
Novada iedzīvotājus aicinām būt saprotošiem un ņemt vērā, ka Ādažu un Carnikavas pagastu ielas un ceļi ir iedalīti uzturēšanas klasēs, kas nozīmē, ka to uzturēšana un tīrīšana ziemas sezonā tiek veikta prioritārā secībā - atbilstoši klasēm.
Saskaņā ar likumu “Par autoceļiem” Latvijas teritorijā visas ielas un ceļi, pēc to nozīmes ir iedalīti: valsts, pašvaldības, komersantu un māju ceļos.
Pašvaldība veic uzturēšanas darbus tikai tās īpašumā esošām ielām un ceļiem, kā arī pašvaldības nozīmes ielām un ceļiem, kas iekļauti uzturēšanas darbu sarakstā.
Lai veiktu kvalitatīvus uzturēšanas darbus, autoceļu brauktuvēm ir noteiktas trīs uzturēšanas klases – B, C, D, ievērojot satiksmes intensitātes uzskaites datus (augstākai transportlīdzekļu intensitātei -augstāka uzturēšanas klase).

Drukāt

23. novembrī informatīvs pasākums iedzīvotājiem par aktualitātēm Piejūras dabas parkā

.

Zala pecpusdiena 1Dabas aizsardzības pārvalde (Pārvalde) 23. novembrī plkst. 18.00 aicina vietējos iedzīvotājus uz “Zaļo pēcpusdienu”. Pasākuma laikā būs iespēja neformālā gaisotnē uzzināt par aktualitātēm Piejūras dabas parkā, kā arī uzdot savus jautājumus.

“Zaļās pēcpusdienas” Pārvalde organizē jau teju 10 gadu, lai varētu klātienē satikt un uzrunāt īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un to tuvumā dzīvojošos iedzīvotājus un sīkāk pastāstīt par tobrīd notiekošajām vai plānotajām aktualitātēm konkrētajā teritorijā. Tā ir iespēja arī informatīvi izglītojošā veidā ikvienu informēt par iespējām iesaistīties dažādos dabas aizsardzības pasākumos – talkās, dabas pētījumu programmās un citās aktivitātēs.
“Tiekoties ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apkārtnē mītošajiem iedzīvotājiem, vēlamies nepastarpinātā veidā nodot aktuālāko informāciju par norisēm tajās.


Jautājumus iespējams iesūtīt arī iepriekš uz e-pastu:
Plašāka informācija pa tālr. 26424972
Drukāt

Aicinājums pieteikties uz rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Gaujā, Ādažu novadā

.

2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 33. §) tika pieņemti Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos".

Tie paredz palielināt nēģu zvejas rīku limitu Ādažu novadā Gaujas upē, izvietojot taci ar diviem murdiem pirms valsts autoceļa A1 Gaujas tilta. Zvejas limita izmantošanas papildu nosacījumi -viena gada nozvejas limits ne vairāk kā 160 kg. Zvejas rīku limits piešķirts līdz 2024. gada 31. decembrim.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese