Drukāt

Par atkritumu konteineriem lietainajā laikā

.

386786602 804179361712788 8223857356580051386 nIedzīvotāj, lūgums no mūsu atkritumu apsaimniekotāja!

☔ Šajā lietainajā laikā aicinām turēt konteinerus CIET ❗ Lietus un mitrais laiks sabojā sašķiroto papīru un kartonu, savukārt, lietusūdens nokļūst mūsu mašīnās!
Drukāt

Par ūdensvada remontdarbiem

.

382825507 275204558746470 5665092344189719811 nSakarā ar ūdensvada remontdarbiem 13.10.2023. no plkst. 10.00-13.00 tiks atslēgta aukstā ūdens padeve Carnikavā sekojošiem nekustamiem īpašumiem - "Upmaļi", Atpūtas iela 12, 18 un Nēģu iela 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40.

Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējama tā uzduļķošanās.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Drukāt

Ūdens līmeņu svārstības Gaujas upē un meliorācijas grāvjos iestājoties rudens periodam un Meliorācijas sistēmas uzturēšana Ādažu novadā

.

Bilde gravisĀdažu novada pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss” vēlas vērst uzmanību Ādažu novada iedzīvotājiem, ka iestājoties rudens periodam ar vien biežāk būs novērojami nokrišņi un vējuzplūdi, kas var izraisīt ūdens līmeņa paaugstināšanos Gaujas upē un meliorācijas grāvjos, līdz ar tiks ietekmēts gruntsūdens līmenis, kas var izraisīt teritorijas un pagrabu applūšanu.

Aicinām pievērst uzmanību un veikt darbības meliorācijas sistēmas uzturēšanai savu nekustamo īpašumu robežās. Savlaicīgi kopta un uzturēta meliorācijas sistēma spēj kvalitatīvi novadīt ūdeni un maksimāli uzlabot ūdens režīmu īpašumā.

Pirms ziemas sezonas iestāšanās būtu jāapseko ūdensteces un meliorācijas sistēmas, lai pārliecinātos, vai grāvjos bebri nav uzcēluši dambjus. Ja šādi dambji konstatēti, tie jālikvidē, vēl pirms ūdens grāvjos nav sasalis. Periodiski jāveic atkārtotus dambja likvidēšanas pasākumus, lai bebrs savu būvi neatjaunotu

Atgādinām, ka meliorācijas sistēma, kas netiek pienācīgi kopta, nākotnē var radīt plūdus un postījumus – pasliktinās situācija lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, kā arī palielinās plūdu ietekme uz infrastruktūras objektiem, t.sk. iedzīvotāju mājokļiem.

Ja meliorācijas sistēmu īpašniekiem nepieciešama konsultācija par meliorācijas sistēmu apsekošanu un kopšanu, aicinām vērsties pie Aģentūras hidromeliorācijas inženieres pa tālruni 28300651 vai e-pastā

Drukāt

Par iespēju nodot tekstilizstrādājumus Ādažos

.

EBV LS Tekstils WEB Rimi x px 170923 v01 1920x1080 pxĀdažu novada iedzīvotāj!
Ir laiks pāršķirot drēbju skapi!

SIA “Eco Baltia vide” būs ciemos pie mums 11. oktobrī no plkst. 16:00-18:00 pie TC “Apelsīns”, Rīgas gatvē 5, Ādažos.

Tur varēsi nodot sev nevajadzīgo, kas var noderēt citiem, papildus piedaloties balvu izlozē!

Drukāt

Par avārijas remontdarbiem

.

337132641 775043327083471 1700739099483893481 nSakarā ar maģistrālā siltumtīkla avārijas remontdarbiem no 10.10.2023. līdz 17.10.2023. tiks pārtraukta karstā ūdens padeve un siltumapgāde ēkām Liepu iela 1, 2, 3, 4 Tulpju iela 1, 2, 3, 4 O. Vācieša iela 22, 24, 26, 30. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Drukāt

Par bojāto vai bīstamo koku ciršanas kārtību ārpus meža

.

WhatsApp Image 2023-10-08 at 09.24.04➡️Pēc spēcīgā vēja, kas iepriekšējās dienās ir radījis vairākus postījumus novada zaļajā rotā, paskaidrojam kā pareizi rīkoties bojāto vai bīstamo koku īpašniekam.

Bīstamu koku ārpus meža ciršanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža". https://likumi.lv/ta/id/247350 6.punkts:

"Bez pašvaldības atļaujas koku ciršanai ārpus meža atļauts cirst kokus, kuri apdraud infrastruktūras darbību, cilvēka veselību, dzīvību vai īpašumu, ja pirms darbu veikšanas ir notikusi situācijas fotofiksācija un informēta pašvaldība. Šajā gadījumā nocērtamo koku fotografē vismaz no trijiem skatu punktiem tā, lai būtu skaidri redzamas drošību ietekmējošās koka daļas (paceltas saknes, sašķelts, aizlūzis vai nolūzis stumbrs). Vismaz piecas darbdienas pēc koka nociršanas nav pieļaujama koka celma un, vēlams, arī stumbra daļu aizvākšana, lai pašvaldība varētu pārbaudīt koka bīstamības pamatotību."

Tātad koka īpašnieks pats vai ar arborista palīdzību izvērtē koka bīstamību un pieņem lēmumu par bīstama koka ciršanu. Iepriekš minētā kārtība attiecas arī uz koku, kas ir pilnībā nogāzies vai tam ir nolūzis galvenais stumbrs vai tas ir slīps vai noliekts koks, vai koks, kas potenciāli īsā laikā var sasniegt tādu stāvokli, kurā galotne ir bīstami novirzījusies no vertikālās ass. Par bīstami savērušos pieņemts uzskatīt koku, kura galotne ir novirzījusies no vertikālās ass vairāk par 15 grādiem.

Lai izpildītu nosacījumu par pašvaldības informēšanu, bīstamā koka fotogrāfijas piecu darba dienu laikā, norādot īpašuma adresi vai kadastra numuru jāaizsūta Ādažu novada pašvaldības aģentūrai "Carnikavas komunālserviss" uz e-pasta adresi .

Bīstamā koka ciršanas un novākšanas izdevumus sedz koka īpašnieks un iegūto koksni var izmantot pēc saviem ieskatiem. "Carnikavas komunālserviss" apsaimnieko pašvaldības īpašumus un koku ciršanas pakalpojumu nesniedz pivātpersonām.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums