Drukāt

Līdz 1 jūnijam atlikta saistošajos noteikumos noteiktās maksas piemērošana piejūras stāvlaukumos, izņemot Lilastes stāvlaukumu

.

Līdz 1 jūnijam atlikta saistošajos noteikumos noteiktās maksas piemērošana piejūras stāvlaukumos. Izņēmums ir Lilastes stāvlaukums Ziemeļu ielā 28, kurā maksas stāvvietas princips darbojas jau daudzus gadus, tāpēc Lilastē no 1.maija auto novietošana stāvlaukumā ir maksas atbilstoši Carnikavas Komunālservisa maksas pakalpojumu cenrādim. Līdz 1. jūnijam joprojām saglabājas bezmaksas auto stāvvietas Aizvēju ielā Garciemā, pie dzelzceļa stacijas Kalngalē, Laivu ielā Carnikavā pie promenādes un Jūras ielā Carnikavā

Maija Tautsaimniecības komitejas sēdē speciālisti kopā ar deputātiem meklēs jaunus, labākus risinājumus piejūras autostāvvietu jautājumā, ņemot vērā iedzīvotāju ierosinājumus. Paldies iedzīvotājiem par aktīvu iesaistīšanos un viedokļu paušanu! Par pieņemtajiem lēmumiem turpināsim informēt iedzīvotājus, aicinām sekot līdzi informācijai pašvaldības tīmekļvietnē un sociālajos tīklos.
Drukāt

Ar šī gada 1.jūliju Carnikavas pagastā mainīsies ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi

.

Ādažu novada dome šī gada 23. marta sēdē apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 27/2022 par pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss" maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā.

Turpmāk līdzšinējo 1,10 eiro vietā par 1 m³ dzeramā ūdens piegādi saskaņā ar jauno tarifu būs jāmaksā 1,37 eiro – par 0,27 eiro centiem vairāk. Savukārt 1 m³ notekūdeņu novadīšana un attīrīšana maksās par 0,05 eiro centiem mazāk – līdzšinējo 2,23 eiro vietā būs jāmaksā 2,18 eiro (visi minētie izcenojumi norādīti ar PVN).

Domē ir apstiprināti jauni tarifi, jo pēdējo gadu laikā novadā notikuši apjomīgi ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbi, ieguldot gan Eiropas Savienības, gan pašvaldības finansējumu– izbūvēti jauni centralizētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, iedzīvotājiem nodrošināta iespēja tiem pieslēgties.

Kopumā dzeramā ūdens piegādes un notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas tarifi tiek aprēķināti, pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izstrādātā tarifa aprēķināšanas metodiku, kas paredz, ka tarifā jāiekļauj ne tikai tiešās pakalpojuma sniegšanas izmaksas, bet arī jaunizveidoto pamatlīdzekļu (ūdensvadu, kanalizācijas tīklu, sūkņu staciju, attīrīšanas iekārtu u.c.) vērtība, līdz ar to pieaug izmaksas.

Saistošie noteikumi par „Carnikavas komunālservisa" sniegtajiem maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā nosaka – ja iepriekšējā kalendārajā gadā starpība starp pakalpojuma nodrošināšanai faktiski iegūto ieņēmumu apjomu un izlietoto līdzekļu apjomu sasniedz 5 %, aģentūrai jāpārrēķina pakalpojuma tarifs. Ņemot vērā, ka 2021. gadā mūsu novadā izdevumi par ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu pārsniedza ieņēmumus, tika aprēķināti jaunie tarifi.

Carnikavas Komunālserviss
Drukāt

Pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunālserviss” mutiskā izsolē pārdod kravas autotorni

.

izsole-ck-pacelajs

Ādažu novada pašvaldības aģentūra „Carnikavas komunālserviss” atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu – kravas autotorni “Mercedes Benz Sprinter 308”, reģistrācijas Nr. HO6368, izlaiduma gads – 2000.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija līdz 2022. gada 26. maija plkst. 14.00 pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” telpās Stacijas ielā 7, Carnikavā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz16.00 (piektdienās līdz plkst. 14.00) vai sūtot pieteikumu uz e-pastu: .

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā: www.komunalserviss.carnikava.lv un www.adazi.lv.

Pacēlāja izsoles noteikumi

Informācija par tehnisko stāvokli un pieteikšanās izsolāmās mantas apskatei tās atrašanās vietā (Laivu ielā 12, Carnikavā), zvanot pa tālr. 29252804, kontaktpersona Pjotrs Špakovs.

Izsole notiks 2022. gada 27. maijā plkst. 10.00 pašvaldības aģentūras „Carnikavas komunālserviss” telpās, Stacijas ielā 7, Carnikavā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā.

Izsolāmās mantas nosacītā cena – 432 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN 21%). Nodrošinājums 43,20 EUR pirms izsoles jāiemaksā pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” kontā Nr. LV28HABA0551029413114, AS Swedbank.

Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, piedāvātā augstākā cena par nosolīto mantu, atrēķinot iemaksātā nodrošinājuma summu, divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāiemaksā sludinājumā norādītajā pašvaldības aģentūras „Carnikavas komunālserviss” kontā. Tālrunis informācijai: 67993705.

Drukāt

No 11. līdz 22. aprīlim būvdarbu dēļ Kokgaujas un Dambja ielās būs apgrūtināta satiksme

.

Sakarā ar būvdarbiem projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā. III kārta” būs apgrūtināta satiksme Kokgaujas ielā (no tilta pa labi) un Dambja ielā. Transporta kustība būs apgrūtināta no 11. līdz 22. aprīlim darba laikā no plkst. 9.00 līdz plkst.17.00.

Atvainojamies par sagādātām neērtībām. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar SIA “Woltec” pa tālruni 26574664.

 

No 11. līdz 22. aprīlim būvdarbu dēļ Kokgaujas un Dambja ielās būs apgrūtināta satiksme

Drukāt

Klimata pārmaiņu radītais pārbaudījums Ādažu novada polderu sistēmai

.

Novada polderi2


Lielais nokrišņu ūdens daudzums šī gada sākumā būtiski palielināja slodzi arī polderu sūkņu stacijām Ādažu novadā. Kopējais nokrišņu daudzums Latvijā janvārī bija 72.7 mm, kas ir 44% virs mēneša normas (50.5 mm), bet februārī bija 71.6 mm, kas ir 78% virs mēneša normas (40.3 mm).

Nokrišņu daudzums Pāvilostā šajā februārī sasniedza 132 milimetrus, kas ir jauns Latvijas absolūtais februāra nokrišņu daudzuma rekords. Visvairāk lija un sniga Kurzemes rietumos un Vidzemes augstienē, kur nokrišņu daudzums pārsniedza 100 milimetru, kas gandrīz trīskārt vairāk par klimatisko normu, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācija.

Lielākā daļa no milzīgā ūdens daudzuma, kas nonāca Ādažu novada polderu teritorijās ievērojami palielināja slodzi polderu sūkņu stacijām un dažviet sūkņu stacijai vairākas dienas bija jāstrādā ar pilnu jaudu.

Share on Facebook Tweet