Drukāt

Sniega tīrīšanu apgrūtina mašīnas ielu malās

.

WhatsApp Image 2022-11-27 at 13.39.45

Ziemas sezonā lielākie uzturēšanas darbi Ādažu novadā ir saistīti ar ietvju, ielu un ceļu  braucamās daļas kaisīšanu ar pretslīdes materiālu, kā arī attīrīšanu no sniega.

P/A “Carnikavas komunālserviss” Ielu un ceļu uzturēšanas nodaļa aicina iedzīvotājus, pēc iespējas, neatstāt automašīnas ielu malās, lai varētu veikt sniega tīrīšanu.

Sniega tīrīšanas darbus būtiski apgrūtina ielu malās novietotie transporta līdzekļi, kas, īpaši šaurajās novada ielās Gaujas un Garupes ciemos, Carnikavas pagastā, liedz izbraukt sniega tīrīšanas tehnikai. Veidojas situācijas, ka ielas netiek iztīrītas, jo ar 2,5-2,8m platām lāpstām nav iespējams pabraukt garām novietotajiem transportlīdzekļiem.

Lūdzam iedzīvotājus būt atbildīgiem un izturēties ar sapratni pret ceļu uzturēšanas darbu veicējiem.

Drukāt

No 7.oktobra P/A "Carnikavas komunālserviss" piektdienās un pirmssvētku dienās strādās attālināti

.

Elektroenerģijas patēriņa samazināšanas pasākumu ietvaros, no 7.oktobra Ādažu novada pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunālserviss” klientu apkalpošanu
piektdienās un pirmssvētku dienās veiks tikai attālināti.
Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai, iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus: e-pasts , E-adrese.

Pašvaldībai adresētus dokumentus papīra formātā iespējams ievietot pasta kastē pie P/A “Carnikavas komunālserviss” ieejas:
Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov.
Drukāt

Uzsākta ziemas sezonas ielu uzturēšana

.

kubota tira sniegu
Ādažu novada pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” inženieri ziemas periodā 24 h diennaktī seko līdzi meteoroloģisko laikapstākļu prognozēm, kā arī reālajai situācijai uz novada teritorijas ielām un ceļiem.

Šī gada 18. novembra vakarā uzsākta autoceļu brauktuves kaisīšana ar pretslīdes materiālu, kā arī palielinoties intensīvai snigšanai, vairākas traktortehnikas vienības izsūtītas, lai atbrīvotu brauktuvi no sniega.

Ziemas periodā autovadītāji īpaši aicināti būt vērīgi un uzmanīgi - ņemot vērā gaisa temperatūras pazemināšanās rīta stundās, kad uz brauktuves var veidoties satiksmei drošībai bīstamais apledojums - melnais ledus. Šajā laikā īpaši bīstami ceļu posmi ir satiksmes pārvadi un ielas, kas atrodas mežu un ūdenstilpņu tuvumā.
Drukāt

Ceļu uzturēšana ziemā

.

Laika posmā no 2022. gada 16. oktobra līdz 2023. gada 15. aprīlim Latvijā noteikta ziemas sezona.
Ielu un ceļu uzturēšana Adažu novada pašvaldībā tiek veikta atbilstoši Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr. 26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” un “Ceļu specifikāciju 2019” prasībām.
Novada iedzīvotājus aicinām būt saprotošiem un ņemt vērā, ka Ādažu un Carnikavas pagastu ielas un ceļi ir iedalīti uzturēšanas klasēs, kas nozīmē, ka to uzturēšana un tīrīšana ziemas sezonā tiek veikta prioritārā secībā - atbilstoši klasēm.
Saskaņā ar likumu “Par autoceļiem” Latvijas teritorijā visas ielas un ceļi, pēc to nozīmes ir iedalīti: valsts, pašvaldības, komersantu un māju ceļos.
Pašvaldība veic uzturēšanas darbus tikai tās īpašumā esošām ielām un ceļiem, kā arī pašvaldības nozīmes ielām un ceļiem, kas iekļauti uzturēšanas darbu sarakstā.
Lai veiktu kvalitatīvus uzturēšanas darbus, autoceļu brauktuvēm ir noteiktas trīs uzturēšanas klases – B, C, D, ievērojot satiksmes intensitātes uzskaites datus (augstākai transportlīdzekļu intensitātei -augstāka uzturēšanas klase).

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese