Drukāt

Par ūdens līmeni Gaujas upē

.

Ādažu novada iedzīvotāju uzmanībai!
 
Šajā paziņojumā informējam Ādažu novada iedzīvotājus, ka “Carnikavas Komunālserviss” veic nepārtrauktu ūdens līmeņu monitoringu un applūstošo teritoriju uzraudzību, izmantojot video uzņemšanu. Video no apsekošanas var noskatīties šeit.
 
Apsekotajās vietās Ādažu novadā novērojām, ka Gaujas upe ir nedaudz izkāpusi ārā no krastiem, bet meliorācijas grāvjos ūdens līmenis ir augsts it īpaši tajos, kas ietek Gaujas upē. Bīstamākā situācija uz doto brīdi ir pie “Cēlājiem” Carnikavas pagastā, kur ir izveidojies ledus sastrēgums un tā ietekmē strauji ir cēlies ūdens līmenis Gaujas upes lejtecē.
 
Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar LVĢMC pieejamo informāciju ūdens līmenis turpmākajās dienās turpinās celties.
“Carnikavas Komunālserviss” turpinās sekot līdzi situācijai Gaujas upē un informēs novada iedzīvotājus par aktuālo informāciju.
 
Aicinām iedzīvotājus ikdienā sekot ūdens līmeņa prognozēm LVĢMC mājaslapā - https://videscentrs.lvgmc.lv/iebuvets/pludu-riska-informacijas-sistema
Drukāt

Par dalīti vākto atkritumu punktu Iļķenē

.

ZVANIInformējam, ka līdz 2024. gada 10. janvārim ir paredzēts likvidēt dalīti vākto atkritumu punktu, kas atrodas privātīpašumā, uz zemes gabala “Asni”, Iļķenē, Ādažu pagastā, Ādažu novadā.

Lēmums pieņemts, konsultējoties ar atkritumu apsaimniekotāju SIA “Eco Baltia vide”. Punkta piekļuve ir sarežģīta un savākto atkritumu apjoms neattaisno punkta apsaimniekošanas lietderīgumu.

Drukāt

Caurteku pārbūve Lielstapriņu un Mazstapriņu ielas krustojumā, Stapriņos un Medus un Pureņu ielas krustojumā, Garupē, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā!

.

Iedzīvotāju uzmanībai p/a “Carnikavas Komunālserviss” informē, ka sākot no š.g. 11.decembra SIA “ESCB” veiks divu caurteku pārbūvi.

Vēršam uzmanību, ka iedzīvotāji no Medus ielas un Mazstapriņu ielas saņems rakstisku paziņojumu no būvdarbu veicēja SIA “ESCB” par caurteku pārbūvi un satiksmes ierobežojumiem. Medus iela un Mazstapriņu iela tiks slēgta tikai uz vienu dienu un tikai tajā vietā, kur atradīsies būvdarbu zona. Iedzīvotajiem ir iespēja apbraukt būvdarbu zonu un nokļūt pie sava īpašuma. Darbu norises vieta atzīmēta 1. un 2.

Jautājuma gadījumā vērsties pie SIA “ESCB” atbildīgā būvdarba vadītāja pa tālruni.26594957 vai “Carnikavas komunālserviss” hidromeliorācijas inženieres pa tālruni 28300651 vai e-pastā

Drukāt

Iespējamās ūdens līmeņu svārstības Gaujas upē un meliorācijas grāvjos

.

Gauja 06122023Decembra sākums mūs ir iepriecinājis ar bagātīgu sniega segu un temperatūras pazemināšanos. Uz ūdenstilpēm ir izveidojusies ledus kārta un tā ar katru dienu paliek biezāka. Gaujas upē gar krastiem ir piesalas, un arī ir novērojama retu vižņu iešana - to lieliski var aplūkot šonedēļ uzņemtajā ieraksta bildē!
 
Tuvākajā nedēļas laikā gaidāma temperatūras paaugstināšanās un tas nozīmē, ka pastāv iespēja sākties atkusnim, kas kopā ar nokrišņiem var radīt strauju ūdens līmeņa paaugstināšanos.
 
Tāpēc “Carnikavas Komunālserviss” vēlas informēt Ādažu novada iedzīvotājus, ka paaugstinoties ūdens līmenim Gaujas upē un meliorācijas grāvjos var applūst zemākās vietas. Virszemes ūdens līmeņa paaugstināšanās var ietekmēt gruntsūdens līmeni, kas var izraisīt pagrabu applūšanu.
 
“Carnikavas Komunālserviss” nepārtraukti veic ūdens līmeņu monitoringu un uzrauga applūstošās vietas.
 
Aicinām iedzīvotājus ikdienā sekot līdzi laikapstākļiem un ūdens līmeņa prognozēm LVĢMC mājaslapā - https://videscentrs.lvgmc.lv/
Drukāt

Par ūdens atslēgumu 06.12. Carnikavā

.

Sakarā ar ūdensvada remontdarbiem Carnikavā 06.12.2023. no plkst.10.00 līdz 15.00 tiks pārtraukta ūdens padeve Zušu ielā 17, 19, 21, 23 un Rožu ielā 9, 11, 13, 24.

Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējama tā uzduļķošanās.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums