Drukāt

Par dalīti vākto atkritumu nodošanu Kadagā

.

Zvani KadagaInformējam, ka, atsaucoties uz iedzīvotāju lūgumu, dalīti vākto atkritumu zvani no Cīruļu/Apogu ielas krustojuma Kadagā ir pārvietoti pie Kadagas ekolaukuma, Kāpas ielā 23, Kadagā.
Drukāt

Par maksas autostāvvietām Ādažu novadā

.

stavvietas maksas-bezmaksas-2024 fb-post 0No 1. maija līdz 30. septembrim (no plkst. 10.00 līdz 18.00) tiek piemērota maksa šadās autostāvvietās - Aizvēju ielā Garciemā, Jūras ielas galā Carnikavā, dzelzceļa stacijas autostāvvietā Kalngalē, kā arī Ziemeļu ielā 28, Lilastē.
Maksa par autostāvvietu sezonāli tiek piemērota 4 no 15 piejūras autostāvvietām.
Carnikavas pagastā kopā ir 15 autostāvvietas, no kurām vairums izmantojamas bez maksas. Lūdzu iepazīties kartē ar bezmaksas autostāvvietām!
Tiesības saņemt pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” (turpmāk – Aģentūra) izsniegtu atļauju bezmaksas transportlīdzekļu novietošanai pašvaldības maksas autostāvvietās ir:
1. transportlīdzekļu īpašniekiem ar I un II grupas invaliditāti, kuru dzīvesvieta deklarēta Ādažu novadā;
2. transportlīdzekļu īpašniekiem, kuriem autostāvvietas izmantošana nepieciešama aprūpes veikšanai bērnam ar invaliditāti vai pilngadīgai personai līdz 24 gadu vecumam (ieskaitot) ar I vai II invaliditātes grupu, ja aprūpējamo dzīvesvieta deklarēta Ādažu novadā;
3. daudzbērnu ģimenes, kurās bērnu deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz vienu no vecākiem ir Ādažu novadā (ģimenei izsniedz vienu atļauju uz vienu transportlīdzekli, ja transportlīdzeklis ir viena no vecākiem īpašumā vai valdījumā);
4. juridiskām personām, kurām autostāvvietas izmantošana nepieciešama saimnieciskās darbības nodrošināšanai (ne vairāk kā divas atļaujas vienai juridiskajai personai).
Lai saņemtu atļauju bezmaksas transportlīdzekļu novietošanai pašvaldības maksas autostāvvietās, persona iesniedz iesniegumu vienā no šādiem veidiem:
1. Aģentūrai klātienē Stacijas ielā 7, Carnikavā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā vai nosūtot pa pastu;
2. elektroniski valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izmantojot Aģentūras oficiālo e-adresi;
3. ar drošu e-parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz elektronisko pasta adresi .
Iesniegumam pievieno:
1. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju;
2. invaliditāti apliecinošus dokumentus, ja iesniegums tiek iesniegts, lai saņemtu bezmaksas transportlīdzekļu novietošanas atļauju pašvaldības maksas autostāvvietās 10.1. un 10.2. apakšpunktā noteiktajos gadījumos;
3. transportlīdzekļa valdījuma apliecinošos dokumentus, ja transportlīdzekļa valdītājs nav norādīts transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā;
4. apakšpunkta gadījumā, ja transportlīdzeklis nav tā vecāka īpašumā, pie kura deklarēti bērni – otra vecāka (auto īpašnieka) rakstisks apliecinājums, ka transportlīdzeklis ir nodots lietošanā un tiek izmantots bērnu vajadzībām;
5. ja bērns, vai pilngadīga persona līdz 24 gadu vecumam (ieskaitot), turpina iegūt vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību ārpus Latvijas Republikas teritorijas, iesniegumam pievieno izglītības iestādes dokumentu, kas apliecina, ka bērns vai pilngadīgā persona iegūst izglītību attiecīgajā izglītības iestādē.
Aģentūra pārbauda noteikto personu deklarētās dzīvesvietas datus, izskata iesniegumu 15 darba dienu laikā no saņemšanas dienas un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu uz 2 gadiem, ja iesniegums atbilst šo noteikumu prasībām.
Ar pilnu 22.06.2022. saistošo noteikumu Nr. 59/2022 “Par Ādažu novada pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanu” versiju iespējams iepazīties likumi.lv
Drukāt

Šķiro viegli!

.

Aicinām iepazīties ar infografiku,lai šķirotu viegli.

skiro viegli a3-vertical-final web page-0001

Drukāt

Darba laiks svētkos

.

Darba laiks maijā
 
Ādažu novada
pašvaldības aģentūras
"Carnikavas komunālserviss"
 
darba laiks svētkos
 
30.aprīlis 8.00-15:00
1.maijs BRĪVDIENA
2.maijs 8.00-17.30
3.maijs 8.00-12.00
6.maijs BRĪVDIENA
Drukāt

Lielā talka jau rīt!

.

437583423 889459843225002 123432336080289981 nJau rīt tiekamies 26 #LielāTalka vietās Ādažu novadā!
  • Solo talkotāji, tikai baltos Lielās talkas maisus var atstāt 27.04.2024. līdz 13.00 šādās vietās: Ādažos- Gaujas iela 17- stāvlaukumā; Podniekos, Ūbeļu iela 3 pie konteineriem; Alderos pie parka; Baltezerā atritumu novietnē pie kapiem; Carnikavā - Jūras iela 3a; Siguļos - PII Piejūra; Kalngale- Cīruļu iela 8; Gauja pie dzelzceļa stacijas. Vai citās reģistrētās talkošanas vietās: www.talkas.lv
  • Pēc labi pastrādāta darba Lielās Talkas rītā ikviens aicināts uz sadziedāšanos - #PlaušuTīrīšana - Mežaparkā no 15.00-18.00!
Drukāt

Carnikavas pagasta iedzīvotāji aicināti atbrīvoties no vieglā automobiļa riepām bez maksas

.

tire-1366728 1920-1Carnikavas pagasta iedzīvotāji aicināti atbrīvoties no vieglā automobiļa riepām bez maksas

Līdz ar pavasara iestāšanos, kad atbilstoši sezonai tiek mainītas arī automobiļa riepas, atkritumu apsaimniekotājs “CleanR” aicina Carnikavas pagasta iedzīvotājus ceturtdien, 2. maijā, bez maksas nodot četras vieglā automobiļa riepas.

Bez maksas tiks pieņemtas četras vieglā automobiļa riepas bez diskiem un citiem aksesuāriem, kā arī bez melnzemes, betona vai kā tamlīdzīga. Lai piedalītos akcijā, Carnikavas pagasta iedzīvotājiem no 24. līdz 29. aprīlim ir jāpiesakās akcijai, norādot savu adresi. “CleanR”, saņemot šo informāciju, izveidos speciālu maršrutu, lai apbraukātu katru no adresēm.

Daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji akcijai var pieteikties, sazinoties ar savu nama apsaimniekotāju, savukārt privātmāju iedzīvotāji aicināti noformēt pieteikumu pašapkalpošanās platformā vai mobilajā lietotnē manai.videi.lv.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā iedzīvotāji aicināti sazināties ar “CleanR” klientu apkalpošanas centru, rakstot uz e-pasta adresi vai zvanot uz numuru 67111001.

“Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju ērti, likumīgi un bez maksas atbrīvoties no vecajām ziemas automobiļa riepām, nododot tās licencētam atkritumu apsaimniekotājam, kas nodrošinās, ka šis materiāls tiek atbilstoši pārstrādāts. Savukārt, nododot tās jebkur citur, ir vērts pārliecināties, vai konkrētajam uzņēmumam ir tiesības apsaimniekot šos atkritumus un kur tie tālāk nonāks,” saka Rumpane.

Viņa atgādina, ka automobiļa riepas nedrīkst atstāt nedz pie sadzīves atkritumu konteineriem, nedz dabā, kur tās sadalīsies ilgāk nekā 100 gadus un izdalīs apkārtējai videi kaitīgas vielas.
Automobiļa riepu izgatavošanā pamatā izmanto naftas produktus, tekstilu un metālu. Šīs sastāvdaļas var pārstrādāt otrreizējās izejvielās, iegūstot vērtīgus resursus jaunu produktu ražošanai, piemēram, gumijas granulas.

Papildu informācijai par akciju vai jautājumu gadījumā iedzīvotāji var sazināties ar “CleanR” klientu apkalpošanas centru, zvanot uz tālruņa numuru 67111001 vai rakstot uz e-pasta adresi .

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums