Drukāt

BIO konteineru izmantošanu

.

Clen R bio atkritumiTuvojoties vasarai un iestājoties siltākam laikam, lai izvairītos no nepatīkamiem aromātiem, bioloģiski noārdāmus atkritumus ieteicams izmest BIO noārdāmā vai papīra maisiņā.

Brūno konteineri lieto:
  • virtuves atkritumiem un ēdiena paliekām bez iepakojuma, piemēram, dārzeņu un augļu atgriezumiem, mizām un serdēm;
  • graudaugiem un to izstrādājumiem – maizei un konditorejai;
  • čaumalām, cietiem piena produktiem - biezpiens un siers, kafijas vai tējas biezumi;
  • augiem un to saknēm, lapām, zālei, zarie, kuru diametrs nepārsniedz divus centimetrus, mulčai, telpaugiem bez augsnes, novītušiem ziediem.
Šajā konteinerā nedrīkst izmest atkritumu plastmasa maisiņā, ēdiena pārpalikumus plastmasas iepakojumā. Tāpat tajā nedrīkst liet šķidrumus, piemēram, zupu, pienu vai kefīru. Arī tūjas nedrīkst izmest brūnajā konteinerā, jo to sastāvā ir dažādas ēteriskās eļļas, kas kavē sadalīšanās procesu.
Šobrīd bioloģiski noārdāmu atkritumu daudzums sastāda aptuveni 40% no sadzīves atkritumu apjoma. Uzsākot to šķirošanu, samazināsies sadzīves atkritumu apjoms, kā rezultātā iedzīvotāji varēs pieteikt retāku to izvešanu vai uzstādīt mazāku konteineru. Turklāt bioloģiski noārdāmu atkritumu apsaimniekošana ir par 40% lētāka nekā sadzīves atkritumu izvešana.
Drukāt

Paplašināts Lilastes stāvlaukums.

.

Lilastes stāvlaukumsLilastes auto stāvlaukuma paplašinājumā ir izbūvētas 10 invalīdu stāvvietas un 6 ģimenes stāvvietas, kuras iedzīvotāji var izmantot bez maksas un bez speciālu atļauju saņemšanas no P/A “Carnikavas komunālserviss”. Pārējās auto stāvvietas Lilastes stāvlaukumā Ziemeļu ielā 28 ir par maksu no 1. maija līdz 30. septembrim (no plkst. 10.00 līdz 18.00).
Projekts tika realizēts Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) līdzfinansētā projekta Nr.22-04-FL02-F043.0212-000001 “Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un būvniecība Lilastē” ietvaros.
Būvniecības gaitā tika paplašināts auto stāvlaukums, izbūvēta nobrauktuve līdz pludmalei operatīvā transporta vajadzībām, kā arī veikta teritorijas labiekārtošana un izveidots bērnu rotaļu laukums.
Kopējās projekta izmaksas 242819,60 euro, t.sk. publiskais finansējums (EJZF) 205186,03 euro.
Drukāt

Viegli šķirot pareizi!

.

šķirošanas rokasgrāmataMūsu sadarbības partneris atkritumu apsaimniekošanā Carnikavas pagastā SIA Clean R ir izveidojis Atkritumu šķirošanas rokasgrāmatu, kur varēsi uzzināt noderīgu informāciju: Kā šķirot pareizi, ko šķirot un kā ietaupīt.
Sāc šķirot un ietaupi! Vai zināji, ka, šķirojot atkritumus, tu ne vien kļūsi videi draudzīgāks, bet arī turīgāks? Kārtīgi šķirojot, vari ietaupīt līdz pat 52 %.
Atkritumu rokasgrāmatu atradīsi ŠEIT
Drukāt

Par dalīti vākto atkritumu nodošanu Kadagā

.

Zvani KadagaInformējam, ka, atsaucoties uz iedzīvotāju lūgumu, dalīti vākto atkritumu zvani no Cīruļu/Apogu ielas krustojuma Kadagā ir pārvietoti pie Kadagas ekolaukuma, Kāpas ielā 23, Kadagā.
Drukāt

Par maksas autostāvvietām Ādažu novadā

.

stavvietas maksas-bezmaksas-2024 fb-post 0No 1. maija līdz 30. septembrim (no plkst. 10.00 līdz 18.00) tiek piemērota maksa šadās autostāvvietās - Aizvēju ielā Garciemā, Jūras ielas galā Carnikavā, dzelzceļa stacijas autostāvvietā Kalngalē, kā arī Ziemeļu ielā 28, Lilastē.
Maksa par autostāvvietu sezonāli tiek piemērota 4 no 15 piejūras autostāvvietām.
Carnikavas pagastā kopā ir 15 autostāvvietas, no kurām vairums izmantojamas bez maksas. Lūdzu iepazīties kartē ar bezmaksas autostāvvietām!
Tiesības saņemt pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” (turpmāk – Aģentūra) izsniegtu atļauju bezmaksas transportlīdzekļu novietošanai pašvaldības maksas autostāvvietās ir:
1. transportlīdzekļu īpašniekiem ar I un II grupas invaliditāti, kuru dzīvesvieta deklarēta Ādažu novadā;
2. transportlīdzekļu īpašniekiem, kuriem autostāvvietas izmantošana nepieciešama aprūpes veikšanai bērnam ar invaliditāti vai pilngadīgai personai līdz 24 gadu vecumam (ieskaitot) ar I vai II invaliditātes grupu, ja aprūpējamo dzīvesvieta deklarēta Ādažu novadā;
3. daudzbērnu ģimenes, kurās bērnu deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz vienu no vecākiem ir Ādažu novadā (ģimenei izsniedz vienu atļauju uz vienu transportlīdzekli, ja transportlīdzeklis ir viena no vecākiem īpašumā vai valdījumā);
4. juridiskām personām, kurām autostāvvietas izmantošana nepieciešama saimnieciskās darbības nodrošināšanai (ne vairāk kā divas atļaujas vienai juridiskajai personai).
Lai saņemtu atļauju bezmaksas transportlīdzekļu novietošanai pašvaldības maksas autostāvvietās, persona iesniedz iesniegumu vienā no šādiem veidiem:
1. Aģentūrai klātienē Stacijas ielā 7, Carnikavā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā vai nosūtot pa pastu;
2. elektroniski valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izmantojot Aģentūras oficiālo e-adresi;
3. ar drošu e-parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz elektronisko pasta adresi .
Iesniegumam pievieno:
1. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju;
2. invaliditāti apliecinošus dokumentus, ja iesniegums tiek iesniegts, lai saņemtu bezmaksas transportlīdzekļu novietošanas atļauju pašvaldības maksas autostāvvietās 10.1. un 10.2. apakšpunktā noteiktajos gadījumos;
3. transportlīdzekļa valdījuma apliecinošos dokumentus, ja transportlīdzekļa valdītājs nav norādīts transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā;
4. apakšpunkta gadījumā, ja transportlīdzeklis nav tā vecāka īpašumā, pie kura deklarēti bērni – otra vecāka (auto īpašnieka) rakstisks apliecinājums, ka transportlīdzeklis ir nodots lietošanā un tiek izmantots bērnu vajadzībām;
5. ja bērns, vai pilngadīga persona līdz 24 gadu vecumam (ieskaitot), turpina iegūt vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību ārpus Latvijas Republikas teritorijas, iesniegumam pievieno izglītības iestādes dokumentu, kas apliecina, ka bērns vai pilngadīgā persona iegūst izglītību attiecīgajā izglītības iestādē.
Aģentūra pārbauda noteikto personu deklarētās dzīvesvietas datus, izskata iesniegumu 15 darba dienu laikā no saņemšanas dienas un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu uz 2 gadiem, ja iesniegums atbilst šo noteikumu prasībām.
Ar pilnu 22.06.2022. saistošo noteikumu Nr. 59/2022 “Par Ādažu novada pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanu” versiju iespējams iepazīties likumi.lv
Drukāt

Šķiro viegli!

.

Aicinām iepazīties ar infografiku,lai šķirotu viegli.

skiro viegli a3-vertical-final web page-0001

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums