Drukāt

Šogad 22. aprīlī ar moto “Zaļa Latvija = Zaļa pasaule” norisināsies Lielā Talka

.

LT IT logoAicinot visu Latvijas sabiedrību rūpēties par vides sakopšanu un labiekārtošanu, š.g. 22. aprīlī, jau 16. reizi Latvijas teritorijā norisināsies Lielā Talka ar moto “Zaļa Latvija = Zaļa pasaule”.
Tās laikā ikviens Ādažu novada iedzīvotājs ir aicināts piedalīties vides sakopšanas un labiekārtošanas darbos, lai kopīgiem spēkiem padarītu sava ciema, pilsētas, pagasta un novada teritoriju patīkamāku sev un apkārtējiem.
Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šogad tiks saglabāts “solo” (tai skaitā “duo” un Ģimenes) talkas formāts, kā arī tradicionālās (daudzskaitlīgās) talkas. Jau no š.g. 21. marta tiks atvērtas Lielās Talkas kartes, kurās būs iespējams atzīmēt savu atkritumu savākšanas, labiekārtošanas un “solo” talku.
Lielās Talkas koordinatore Ādažu novadā būs Kristīne Strode, kura aicina: “Lielā Talka ir ne tikai iespēja kopīgiem spēkiem sakopt un labiekārtot novada apkārtējo vidi, bet arī iespēja būt kopā ar ģimeni, satikt draugus un iepazīt kaimiņus no apkārtējām mājām, kas nav izdevies ikdienas steigā. Aicinu visus novada iedzīvotājus ne tikai sakopt, vācot atkritumus, bet arī labiekārtot novada teritoriju: kopīgi izveidojot skaistas puķu dobes daudzdzīvokļu māju pagalmos, labiekārtojot parkus, peldvietas un rotaļu laukumus ciemu teritorijās, kā arī citas sabiedrībai vai to grupām būtiskas pašvaldības teritorijas.

Drukāt

Bloku pastkastīšu demontāža Ādažu novadā

.


PA “Carnikavas Komunālserviss” darbinieki veicot teritorijas uzkopšanas darbus, bieži sastopas ar bojātām bloku pastkastītēm, kas atrodas, gandrīz, katrā no novada ciemiem. Nereti saņemot iedzīvotāju sūdzības par vidi degradējošiem objektiem, kas izvietotas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā, ir pieņems lēmums šīs bloku pastkastītes demontēt!
Adreses, kurās konstatētas bloku pastkastītes, kuras tiks demontētas:

Bloku pastkastīšu demontāža Ādažu novadā


Atgādinām, ka Ministru kabineta noteikumos Nr.463 “Noteikumi par pasta pakalpojumu sniegšanas vietu, pasta tīkla piekļuves punktu, pastkastīšu punktu un pastkastīšu ierīkošanu, izvietošanu un noformēšanu, kā arī pārrobežu pasta sūtījumu apstrādes vietu ierīkošanu” noteikts:

Daudzdzīvokļu mājās pastkastītes novieto pirmā stāva kāpņu telpā. Ja daudzdzīvokļu mājas pirmajā stāvā nav kāpņu telpas vai kāpņu telpā tehnisku iemeslu dēļ pastkastītes novietot nav iespējams, tās novieto otrā stāva kāpņu telpā.

Pie atsevišķām savrupmājām, viensētām, arī dvīņu un rindu mājām (turpmāk – privātmājas) pastkastītes novieto pie mājas teritorijas ieejas žoga (sētas) vai citā labi apgaismotā un drošā vietā, kas ir pieejama pastniekam (pasta piegādātājam) jebkurā laikā.


Informējam, ka augstāk norādīto ielu kopīgo/ bloku pastkastīšu lietotājiem jānodrošina individuālu pastkastīšu izvietošana pie privātīpašuma līdz 2023. gada 31. martam.
Pēc noteiktā datuma pastkastīšu bloki tiks demontēti!

Drukāt

Aicinām pieteikties 3 vakantiem amatiem!

.

Copy of Attēls FB pie vakancēmPA “Carnikavas komunālserviss” aicina darbā :

Ielu un ceļu uzturēšanas nodaļā CEĻU EKSPLUATĀCIJAS INŽENIERI uz pilnu slodzi;

Tehniskā nodrošinājuma nodaļā VECĀKO LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKAS MEHĀNIĶI uz pilnu slodzi;

Ūdenssaimniecības nodaļā ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU OPERATORU uz noteiktu laiku (ar atskaites periodu 6 mēneši).

 

Sīkāk ar vakanci varat iepazīties: https://komunalserviss.carnikava.lv/komunalserviss/vakances

Drukāt

2022. gadā SIA “Getliņi EKO” poligonā pieņemtie un apglabātie sadzīves atkritumi no Ādažu novada

.

Atkritumu konteineri LiepuSIA “Getliņi EKO” saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 292 “Noteikumi par kārtību, kādā sniedzama informācija par savākto, reģenerācijai nodoto, atkritumu poligonā nodoto un atkritumu poligonā apglabāto sadzīves atkritumu masu”, informē par 2022. gadā poligonā pieņemto un apglabāto sadzīves atkritumu masu no Ādažu novada.

ATKRITUMU NOSAUKUMS
ĀDAŽU NOVADĀ PIEŅEMTĀ
SADZĪVES ATKRITUMU MASA
(TONNAS)
PAPĪRS UN KARTONS 0,07
BIOLOĢISKI NOĀRDĀMI ATKRITUMI 181,79
NEŠĶIROTI SADZĪVES ATKRITUMI 6 139,1
IELU TĪRĪŠANAS ATKRITUMI 4,41
LIELA IZMĒRA ATKRITUMI 90,56
KOPĀ: 6 415,93
Drukāt

Ceļazīmju izvietošana iekšpagalmos turpmāk jāsaskaņo ar PA “Carnikavas Komunālserviss”

.

WhatsApp Image 2022-12-13 at 11.07.59Sākot ar 2023. gada 1. janvāri stājušies spēkā grozījumi Ceļu satiksmes likumā, un tā 38.panta otrā daļa nosaka, ka satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus (ceļazīmes) uzstāda un noņem atbilstoši būvprojektam. Ja būvprojekts nav nepieciešams, ceļa pārvaldītājs atļauju satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanai un noņemšanai, izņemot minētās darbības uz valsts autoceļiem, saskaņo ar PA “Carnikavas Komunālserviss”.

Satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi ir ceļazīmes, ātrumvaļņi, uc. Tas nozīmē, ka turpmāk gadījumos kad nav plānoti būvdarbi un nav nepieciešams būvprojekts, bet ir vēlme uzstādīt ceļazīmes iekšpagalmos, ātrumvalni, uc, saskaņojumi ir jāsaņem no aģentūras.

Ādažu novada pašvaldībā šos saskaņojumu izsniedz: PA “Carnikavas Komunālserviss”.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese