Drukāt

Gaujas upē pakāpeniski pazeminās ūdens līmenis

.

IMG 7590Laba ziņa Gaujas upē pakāpeniski pazeminās ūdens līmenis un varam uzskatīt, ka pali tuvākajā laikā beigsies un kā saka tautā esam tikuši šogad cauri ar "sausām kājām". Vietām vēl ir novērojams, ka zemākās vietas ir applūdušas. P/A "Carnikavas komunālserviss" patstāvīgi seko līdzi esošajai situācijai Gaujas upē un meliorācijas sistēmai Ādažu novadā.
Drukāt

Par satiksmes organizācijas izmaiņām Zvejnieku ielā, Carnikavā

.

Zvejnieku iela1Zvejnieku iela2Uzmanību! Īslaicīgas satiksmes organizācijas izmaiņas  Zvejnieku ielā, Carnikavā. No 13.03.2024. līdz 16.03.2024. Zvejnieku ielā, posmā starp Atpūtas un Kuģu ielām tiks slēgta. Apbraucamais ceļš tiks nodrošināts caur Kuģu, Lašu un Atpūtas ielām. Lūdzam sekot izvietotajām ceļu zīmēm ielu krustojumos. Kartē atzīmēta avārijas remontdarbu veikšanas vieta (1.attēls), Zvejnieku iela (gar parku) nebūs caurbraucama.

Pa apbraucamajiem ceļiem varēs piekļūt visiem īpašumiem Zvejnieku ielā.

Tiks veikti maģistrālās kanalizācijas trases avārijas remontdarbi, kurus veiks SIA “Zilber”.
Drukāt

Par roņu mazuļiem jūras piekrastē!

.

ronu-mazulis-andris-somsKatru pavasari Latvijas piekrastē, gan apdzīvotās vietās, gan ārpus tām, ir sastopami aizsargājamās sugas pelēkā roņa (Halichoerus grypus) mazuļi, kuri izlīduši no ūdens, lai liedagā sauļotos un atpūstos.

  • Roņu mazuļu atpūta krastā var ilgt no dažām stundām līdz pat dažām dienām. Atpūtas laikā mazulis var gulēt visdažādākajās pozās – uz vēdera, sāniem vai pat uz muguras.
  • Šādās situācijās tie ir ļoti neaizsargāti un pakļauti dažādiem riskiem, no kuriem būtiskākais – roņu mazuļus traucē un sakož savā vaļā palaisti suņi.
  • Aicinām suni turēt pavadā visu pavasari, pastaigājoties gar jūras piekrasti!
  • Ja redzi kādu suņa saimnieku, kurš neievēro nosacījumus, Tev ir tiesības viņam aizrādīt!
  • Konstatējot bīstami savainotu roni Ādažu novada piekrastē, aicinām sazināties ar Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistu pa tālruni 26424972.

Plašāka informācija par to, kā rīkoties, sastopot pludmalē roni, pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļvietnes www.daba.gov.lv informācijas blokā Noderīgi sadaļā Roņi liedagā – kā rīkoties.

Foto-Andris Soms

Drukāt

Informācija makšķerniekiem!

.

marin-tulard-H0bkc9-p7G0-unsplashZemkopības ministrija brīdina, ka Baltijas jūras un Rīgas līča ūdeņos 2024. un 2025. gadā ir piemērojami sekojoši zušu ieguves aizlieguma periodi jebkurā to dzīves posmā (attīstības stadijā):

1. komerczvejā no 2024. gada 15. septembra līdz 2025. gada 15. martam;

2. atpūtas zvejā (pašpatēriņa zveja, makšķerēšana un zemūdens medības) no 2024.gada 1.janvāra līdz 2025.gada 31.martam.

Pamatojums: Eiropas Padomes 2024. gada 10.janvāra Regula (ES) 2024/257, ar ko uz 2024., 2025. un 2026. gadu nosaka konkrētu zivju krājumu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Savienības ūdeņos un – attiecībā uz Savienības zvejas kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav Savienības ūdeņi, un ar ko groza Regulas (ES) 2023/194 13.pantu.

Ņemot vērā to, ka Regula ir tieši piemērojams un augstāks tiesību akts kā Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumi Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”, Regulā noteiktajā zušu ieguves lieguma periodā no 2024.gada 1.janvāra līdz 2025.gada 31.martam, makšķerējot un nodarbojoties ar zemūdens medībām Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes ūdeņos nav piemērojams šo noteikumu 16.4.apakšpunktā noteiktais atļautais zušu loma lielums un 18.2.apakšpunktā noteiktais lomā paturamo zušu minimālais pieļaujamais garums.

Visi Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes ūdeņos nejauši noķertie zuši ir atlaižami dzīvi atpakaļ jūrā.

Lai nodrošinātu šīs prasības izpildi zvejā ar āķiem un makšķerējot, nejauši noķertie zuši, kuri āķi ierijuši tā, ka to nav iespējams saudzīgi izvilkt, būtu atlaižami, nogriežot auklu ar tam pievienoto āķi.
Drukāt

Tiek uzsākti remontdarbi Vecštāles ceļā

.

Picture1Iedzīvotājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem.

Ādažu novada pašvaldība 2023.gada beigās noslēdza līgumu ar būvuzņēmēju SIA ”Valkas ceļi” par Vecštāles ceļa seguma pārbūvi.
Projekta realizācija notiek sadarbībā ar LR Aizsardzības ministriju, kura ir objekta finansētājs.
Paredzētais finansējums ir 1 856 931 EUR.
Projektētājs SIA “Projekts EAE”.
Būvuzraudzību veic SIA “Jurevičs un partneri”.
Pārbūves darbu pabeigšanas termiņš ir 2024.gada oktobris.

Saskaņā ar noslēgto līgumu paredzēta Vecštāles ceļa pārbūve no Kadagas ceļa līdz Iļķenes ceļam, izbūvējot šķembu seguma apakškārtas un asfaltbetona seguma kārtas, veicot divkārtu virsmas apstrādi, izbūvējot nobrauktuves, atjaunojot grāvjus, demontējot vecās un uzstādot jaunas caurtekas, veicot krūmu un koku zāģēšanu, ūdens novadteknes uzstādīšanu, nogāžu nostiprināšanu, nomaļu izbūvi, uzstādot drošības barjeras kritiskajās vietās, ceļa zīmes un uzklājot brauktuves horizontālos apzīmējumus.

Darbi objektā uzsākti 2024.gada februārī. Izpildīti visi darbu uzsākšanai nepieciešamie nosacījumi un saskaņojumi. Veikta ceļa trases uzmērīšana un nospraušana, krūmu un koku zāģēšana, celmu laušana, esošo caurteku demontāža un uzstādīšana.

Darbu izpildes intensitāte palielināsies, iestājoties atbilstošākiem laika apstākļiem.

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un ņemt vērā esošos apgrūtinājumus būvniecības laikā.
Drukāt

Aicinām reģistrēt Decentralizēto kanalizācijas sistēmu (DKS)!

.

Unsplash

Arī Tava dārza mazmājiņa ir kanalizācijas sistēma.
Vienalga, vai tas ir septiķis, krājtvertne vai bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas iekārta, galvenā atšķirība no centralizētās notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmas ir tā, ka Tev pašam ir daudz vairāk jārūpējas, lai visa radītā notekūdeņu “šmuce” tiktu attīrīta.
Ir ļoti svarīgi rūpēties, lai DKS vienmēr būtu darba kārtībā, citādi daļa no Tava radītā piesārņojuma noplūdīs augsnē, pazemes ūdeņos un nonāks arī Tavā ūdens glāzē.
Daļa iedzīvotāju to ir izdarījusi, taču liela daļa no atbildības izvairās.
Būtiski piebilst, ka noteikumi neaizliedz nevienu decentralizētās sistēmas veidu – tai skaitā pārvietojamo vai sauso tualešu lietošanu.
  • DKS reģistrācija ir pavisam vienkārša: īpašniekam ir jānosūta reģistrācijas pieteikums P/A “Carnikavas komunālserviss”, kas veido decentralizētās kanalizācijas reģistru. Pieteikumā jānorāda, kam sistēma pieder un kāda veida sistēma tiek izmantota.
  • Ja vēl neesi reģistrējis savu DKS vai zini kādu, kurš to nav izdarījis, atgādini, ka tas ir jāizdara.
Soda naudu par neizdarību varbūt varēsi samaksāt, bet piesārņotu vidi vai sabojātas attiecības ar kaimiņiem atgriezt harmonijā būs daudz grūtāk.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums