Drukāt

Apkures katla avārijas dēļ līdz 4. janvāra pēcpusdienai nebūs karstais ūdens un apkure vairākām ēkām Rīgas un Stacijas ielās Carnikavā

.

324146004 518199146954321 2786160259102811743 nKatlu mājā Rīgas ielā 12, Carnikavā, notikusi avārija, kuras rezultātā nedarbojas gāzes katls. Tādējādi, diemžēl, nav iespējams nodrošināt karsto ūdeni un apkuri ēkām Rīgas ielā 2,4,6,8,10,12, 14 un 14A, kā arī Stacijas ielā 5 un 7.

Prognozēts, ka katlu mājas darbību izdosies atjaunot ne ātrāk kā 4.janvāra pēcpusdienā. Lūdzam sekot līdzi jaunākajai informācijai pašvaldības un aģentūras mājaslapās un sociālo tīklu kontos. “Carnikavas komunālserviss” ziņos par remontdarbu gaitu un iespējamo apkures atjaunošanu.
Drukāt

Vides inženiera amata vakance

.

Aicinām pieteikties
Vides inženiera amata vakancei
(darba vieta: Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163)

Galvenie pienākumi:
·         Izstrādāt saistošo noteikumu projektus vides jomā,
·         uzraudzīt publisko ūdeņu izmantošanu novada teritorijā,
·         organizēt un pārraudzīt atkritumu (t.sk. šķiroto) apsaimniekošanu novada teritorijā (t.sk. zemes nomas līgumattiecības par atkritumu laukumu lietošanu),
·         piedalīties vides projektu pieteikumu sagatavošanā un izstrādāšanā un dot principiālus priekšlikumus vides problēmu risinājumiem vides tehnoloģiju un vides pārvaldības jomā,
·         piedalīties novada teritorijas plānojuma, apbūves noteikumu, lokālplānojumu, detālplānojumu, tematisko plānojumu un zemes ierīcības projektu izvērtēšanā amata kompetences ietvaros,
·         piedalīties ar Ādažu novada pašvaldības domes lēmumiem un domes vadības rīkojumiem izveidotu komisiju un darba grupu darbībā, nodrošināt domes deputātus ar lēmumu pieņemšanai nepieciešamo informāciju,
·         pieņemt apmeklētājus, izskatīt iesniegumus un amata kompetences ietvaros sagatavot atbilžu projektus uz iedzīvotāju, juridisko personu iesniegumiem un vēstulēm, kā arī sniegt priekšlikumus, skaidrojumus un atzinumus,
·         veikt pašvaldībai saistošu būvniecības lietu dokumentu apstrādi un kontrolēt piešķirto un uzdoto uzdevumu izpildes termiņus BIS 1 sistēmā, sagatavot un ievadīt BIS 2 sistēmā tehniskos noteikumus un atzinumus,
·         gatavot tehniskās specifikācijas iepirkumu procedūru organizēšanai amata kompetences jomā,
·         sagatavot budžeta priekšlikumus amata kompetences jautājumos un kontrolēt piešķirtā
finansējuma izlietošanu.

Drukāt

Aicinām aizpildīt aptauju par azbestu saturošo atkritumu apjomu, lai izstrādātu atbalsta pasākumu mājsaimniecībām

.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, lai izstrādātu atbalsta pasākumu mājsaimniecībām (prioritāri sociāli mazaizsargātām un trūcīgām/maznodrošinātām personām), veic izvērtējumu par azbestu saturošu šīfera jumta seguma apjomu Latvijas pašvaldībās.

Aicinām Ādažu novada iedzīvotājus līdz 2023. gada 13. janvārim aizpildīt aptaujas anketu ŠEIT.

Drukāt

Neparedzētu remontdarbi katlu mājās

.

attentionInformējam, ka šodien, 28. decembrī, tiek veikti neparedzēti remontdarbi Carnikavā, PA “Carnikavas komunālserviss” apsaimniekošanā esošajās katlu mājās. Iespējama apkures īslaicīga atslēgšana dienas laikā (plkst. 10:00 -16:00) un temperatūras samazinājums.
Drukāt

Atgādinājums par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu

.

foto tualete 1Diemžēl jākonstatē, ka mūsu pašvaldībā vēl ir nekustamie īpašumi, kuru īpašnieki vai valdītāji nav piereģistrējuši savu decentralizēto kanalizācijas sistēmu (DKS) atbilstoši normatīvo aktu prasībām līdz 31.12.2021. Paldies tiem, kas to ir izdarījuši.

Pārējiem atkārtoti piedāvājam informāciju par DKS reģistrēšanu.

Drukāt

Jauns šķiroto atkritumu punkts Carnikavā

.

skirotie konteineriPA “Carnikavas komunālserviss” sadarbībā ar vides pakalpojumu uzņēmumu “Clean R” ir izvietojis šķiroto atkritumu punktu Kalmju ielā 2, Carnikavā (tirgus laukumā).

SIA “CleanR” Carnikavas pagasta iedzīvotājiem nodrošina konteinerus stikla, plastmasas, metāla un papīra iepakojumam, kā arī BIO (virtuves pārtikas atlieku) atkritumiem.

Jaunums – konteiners apģērbam, apaviem un mājas tekstilam.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese