Drukāt

Kalngalē vairāk nekā 25 talcinieki atbrīvojuši pludmali no invazīvās sugas Tatārijas salāta

.

Doozylv Biotherm websize-59

Carnikavas komunālserviss, Pasaules Dabas Fonds kopā ar zīmolu Biotherm, Dabas aizsardzības pārvaldi, un brīvprātīgajiem Kalngales pludmali un priekškāpas atbrīvoja no invazīvās svešzemju augu sugas Tatārijas salāta. #DaruLabuDabai dabas saglabāšanas misijā piedalījās vairāk nekā 25 talcinieku un kopumā tika aptverta 1,5 km gara pludmales teritorija. Tika sasniegts galvenais mērķis – apturēta invazīvā auga izplatīšanās, kā rezultātā samazināsies to aizņemtā platība.

Darbi Kalngalē notika speciālistu pavadībā, kas dalībniekiem stāstīja par biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas mērķiem un esošajiem izaicinājumiem.

Jau minēts, ka Tatārijas salāta ekspansīvā daba apdraud vietējo augu un dzīvnieku sugu pastāvēšanu to dzīvotnēs, ar laiku mainot piejūras biotopu struktūru. Jūtīgākie biotopa iemītnieki tiek izkonkurēti no Dabas parks Piejūra teritorijas un var pat izzust. Samazinās bioloģiskā daudzveidība, līdz ar to arī ekosistēmu noturība pret dažādu, piemēram, klimata pārmaiņu vai cilvēku radītu faktoru ietekmi.

Drukāt

21. jūnijā būs apgrūtināta satiksme Mazās Gaujas ielā

.

21. jūnijā laika posmā no plkst. 8:00 līdz 17:00 sakarā ar asfalta seguma izbūvi projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III. kārta” ietvaros būs apgrūtināta satiksme Mazās Gaujas ielā.

Jautājumu un neskaidrību gaidījumā lūgums sazināties ar būvdarbu veicēju SIA “Woltec” pa tālruni 26574664. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

 

21. jūnijā būs apgrūtināta satiksme Mazās Gaujas ielā

Drukāt

Pārdalīts finansējums iesākto infrastruktūras objektu pabeigšanai

.

pasvaldibas-finansejums

Visi pērn un šogad iesāktie infrastruktūras objekti Ādažu novadā tiks pabeigti kā plānots, neskatoties uz būtisku sadārdzinājumu.

Šovasar plānots pabeigt trīs nozīmīgus objektus Carnikavas pagastā – “Ūdens pakalpojumu attīstība Carnikavā, III. kārta”, “Laivu ielas (no Cēlāju ciema līdz jūrai Carnikavā) un tai pieguļošā stāvlaukuma projektēšana un izbūve” un “Aizvēju ielas Garciemā dubultā virsmas apstrāde”. Ģeopolitiskās situācijas dēļ strauji pieaugušas būvniecības izmaksas, tāpēc vajadzīgs papildu finansējums, lai objektus varētu pabeigt kā plānots jau šī gada jūlijā. Kopumā Carnikavas pagastā nepieciešamais papildus finansējums ielu infrastruktūras pabeigšanai ir 82 823 eiro apmērā.

Drukāt

Ar 1. jūniju mainās "Carnikavas komunālserviss" darba un klientu pieņemšanas laiki

.

Informējam, ka no 2022.gada 1.jūnija pašvaldības aģentūrai "Carnikavas komunāslerviss" tiek mainīti darba un klientu pieņemšanas laiki.

Pirmdiena - pl. 8.00 - 17.30, pusdienu pārtraukums no pl. 12.00 - 12.45 klientu pieņemšanas diena
Otrdiena - pl. 8.00 - 17.00, pusdienu pārtraukums no pl. 12.00 - 12.45
Trešdiena- pl. 8.00 - 17.00, pusdienu pārtraukums no pl. 12.00 - 12.45
Ceturtdiena- pl. 8.00 - 17.30, pusdienu pārtraukums no pl. 12.00 - 12.45 klientu pieņemšanas diena
Piektdiena pl. 8.00 - 14.30, pusdienu pārtraukums no pl. 12.00 - 12.30
Drukāt

Informācija komunālo maksājumu parādniekiem Carnikavas pagastā

.


Apkures sezonā, kad komunālo maksājumu rēķini ir krietni augstāki kā vasaras periodā, bieži vien iedzīvotājiem uzkrājas komunālo maksājumu parādi. Tādēļ pašvaldības aģentūra "Carnikavas komunālserviss" aicina, gadījumā, ja Jums ir izveidojies komunālo maksājumu parāds, ir iespēja noslēgt atliktā maksājuma līgumu, parāda summu sadalot un maksājot vairāku mēnešu garumā, līdztekus tekošajiem rēķiniem.

Noslēdzot atliktā maksājuma līgumu, netiek aprēķināts līgumsods, tāpat arī par uzkrājušos parādu "Carnikavas komunālserviss" neiesniegs prasību tiesā. Iesakām izmantot šādu iespēju, jo drīzumā paredzams būtisks apkures tarifa kāpums sakarā ar straujo gāzes cenu pieaugumu, tādejādi iedzīvotājiem vasaras sezonā ir iespēja pakāpeniski nosegt komunālo maksājumu parādus, lai uzsākoties jaunajai apkures sezonai neveidotos arvien jauni parādi lielākā apjomā.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka gadījumā, ja parādu summas netiek dzēsta, "Carnikavas komunālserviss" ir spiesta iesniegt prasību tiesā par parāda piedziņu un papildus parāda summai no parādniekiem tiek piedzīti visi ar tiesāšanos saistītie izdevumi.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam Jūs ierasties Ādažu novada pašvaldības aģentūrā "Carnikavas komunālserviss", Stacijas ielā 7, Carnikavā, pieņemšanas laikā pirmdienās no plkst.8.00 –17.30, ceturtdienās no plkst.8.00-17.30, pārtraukums no plkst.12.00-12.45.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese