Drukāt

Informācija par ūdens skaitītāju nomaiņu un verifikāciju

.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunālserviss” informē, ka, aprēķinot maksu par ūdens piegādi un kanalizāciju valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā, tiek ņemti vērā arī to ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi, kam verifikācijas termiņš beidzies pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas un tās laikā.

Ūdenspatēriņa uzskaite ar uzskaitei derīgiem skaitītājiem, verificējot esošos vai uzstādot jaunus vai atkārtoti verificētus skaitītājus, daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem jāveic trīs mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām – līdz 2022. gada 11. aprīlim.

Drukāt

Līdz 11. janvārim klientu apkalpošana tikai pēc iepriekšēja pieraksta

.

No 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim Ādažu novada pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" klientu apkalpošanu klātienē veiks tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67993705.

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju no 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim PA Carnikavas komunālserviss klātienē apkalpos klientus tikai ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar Covid-19 testēšanas sertifikātu vai negatīvu SARS CoV-2 antigēna testu, kas nav vecāks par 72 stundām.
Ierodoties PA CKS, klientam ir jālieto sejas aizsargmaska.

PA CKS klientu apkalpošana notiek epidemioloģiski drošā vidē.
Drukāt

Uzsākti kanalizācijas tīklu būvdarbi Kokgaujas un Dambja ielās

.

kokgaujas iela-700x525

Projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta" ietvaros uzsākti kanalizācijas tīklu izbūves darbi Kokgaujas un Dambja ielās, informē "Carnikavas Komunālserviss".

Satiksmes organizācijas shēma

Jau vēstīts, ka martā sākti ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves darbi projektā "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta", kas turpināsies līdz 2022.gada jūnijam. Šobrīd sākti kanalizācijas tīklu izbūves darbi Kokgaujas un Dambja ielās, tādēļ īpašumiem šajā ielā būs ierobežota piekļuve ar autotransportu.

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem būvdarbu laikā! Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss" ūdenssaimniecības nodaļu pa tālruni 26108289.

Jau vēstīts, ka projekta īstenošanas gaitā līdz 2022. gada jūnijam Carnikavā tiks izbūvēti jauni ūdensvada tīkli 2230 m kopgarumā un sadzīves kanalizācijas tīkli 4485 m kopgarumā. Projekta kopējās izmaksas ir 1 280 560 eiro, tas tiek īstenots ar ES fondu atbalstu. Būvdarbus veic SIA "Woltec".
kohez-nap-2020

Drukāt

Tiks atslēgta ūdens padeve Carnikavā, Lašu ielā

.

Sakarā ar ūdensvada izbūves darbiem 06.10.2021. no plkst 10.00 līdz 12.00 tiks atslēgta ūdens padeve īpašumiem Lašu ielā Nr. 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36 un 38.

Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējama tā uzduļķošanās. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Carnikavas Komunālserviss
Drukāt

Izgatavotas atkritumu urnas un koka soli

.

atkritumugrozi

“Carnikavas Komunālserviss” izgatavojis piecas jaunas atkritumu urnas uzstādīšanai atpūtas vietās uz dambja, tāpat uz Carnikavas dambja izvietoti četri koka soli.

Savukārt Ādažu novada Carnikavas pagasta Siguļos pārbūvēta un ekspluatācijā nodota baznīcas iela.

Drukāt

Tiks atslēgta ūdens padeve Kalngalē

.

Sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu profilaktisko darbu veikšanu 22.09.2021. no plkst 11.00 līdz 14.00 tiks atslēgta ūdens padeve Kalngalē.

Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējama tā uzduļķošanās. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese