Drukāt

Par ietekmi uz vidi novērtējums smilts ieguvei nekustamajos īpašumos

.

PAZIŅOJUMS
par ietekmes uz vidi novērtējuma smilts ieguvei nekustamajos īpašumos
“Ūdenskrātuve “Asni”” un “Ādažu novada meži” Ādažu pagastā
ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

IVN2023. gada 26. aprīlī Vides pārraudzības valsts birojā ir iesniegts ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojums paredzētai darbībai “Smilts ieguve nekustamajos īpašumos “Ūdenskrātuve “Asni”” un “Ādažu novada meži” Ādažu pagastā”.

Ar Vides pārraudzības valsts biroja 2022. gada 2. marta lēmumu Nr.5-02/6/2022 ir piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra derīgo izrakteņu – smilts – ieguvei 41,94 ha kopplatībā.

Paredzētās darbības vieta: Ādažu novada Ādažu pagasta nekustamajā īpašumā “Ūdenskrātuve “Asni”” (kad.Nr.8044 006 0034) zemes vienības ar kad.apz. 8044 006 0034 un 8044 006 0107, un nekustamajā īpašumā “Ādažu novada meži” (kad.Nr.8044 006 0098) zemes vienība ar kad.apz.8044 006 0094.
Drukāt

Ādažu pagasta iedzīvotāju ievērībai!

.

Pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunālserviss” piedalījās bioloģisko atkritumu savākšanas procesā šķiroto atkritumu punktā Priežu un Gaujas ielas krustojumā, Ādažos.

 priezu kolaza

Lūdzam vērst uzmanību, ka atkritumu šķirošanas punktos ir atstājami tikai attiecīgo veidu atkritumi, ievietojot tos atbilstošajos atkritumu konteineros!
Piemērs: Augšējā attēlā redzami atkritumi PIRMS to izvešanas, bet apakšējos attēlos – atkritumi, kurus atkritumu apsaimniekotājs atstāja PĒC bioloģisko atkritumu savākšanas, jo tie neatbilst atkritumu šķirošanas noteikumiem.

Atgādinām!
Šķiroto atkritumu laukumā atkritumiem nav jāatrodas ārpus uzstādītajiem konteineriem.
Bioloģisko atkritumu konteineros nedrīkst ievietot tūjas vai to daļas.
Regulāri citu atkritumu piemaisījumi dalīti vākto atkritumu konteineros paaugstina atkritumu izmaksas vairākas reizes.

Atbildīga atkritumu apsaimniekošana uzlabo mūsu dzīves vides kvalitāti!

Drukāt

"Vislatvijas elektro talka" Ādažu pagastā

.

Elektrotalka1Lai veicinātu savu laiku nokalpojušās elektrotehnikas šķirošanu un nodošanu otrreizējā pārstrādē, Latvijas Zaļais punkts kopā ar vides apsaimniekošanas uzņēmumu SIA “Eco Baltia vide”, kā arī “Tet” no šā gada 19.aprīļa līdz 21.maijam visā Latvijā īsteno kampaņu “Vislatvijas elektro talka”. Kampaņas laikā iedzīvotāji aicināti uzkrāto tehniku nogādāt uz vairāk nekā 60 atkritumu šķirošanas laukumiem visā Latvijā. Ikviens, kurš nodos kādu iekārtu, varēs piedalīties izlozē par paša izvēlētu balvu – jaunu telefonu, televizoru, kafijas automātu, “Tet” dāvanu karti 100 eiro vērtībā vai “Maxima Latvija” dāvanu karti 200 eiro vērtībā.

Drukāt

Sezonas strādnieka amata vakances

.

Aicinām pieteikties Sezonas strādnieka amata vakancēm

(2 amata vietas) uz noteiktu laiku (maijs-oktobris)

Darba vieta: Ādažu pilsētā, Ādažu pagastā


Galvenie pienākumi:
• uzkopt un labiekārtot Ādažu pilsētas un Ādažu pagasta teritoriju, savākt atkritumus,
• piedalīties ielu, ceļu ikdienas uzturēšanas darbos.

Galvenās prasības:
• latviešu vai krievu valodas zināšanas,
• atbildīga un godprātīga attieksme pret darbu,
• fiziskā noturība, koncentrēšanās spējas, precizitāte,
• vēlama pieredze labiekārtošanas darbos,
• bez kaitīgiem ieradumiem.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums